De Nederlandse Standaard Streekbus
The Dutch standard regional bus
1967-1988
Copyright: teksten en foto's op deze pagina's zijn beschermd door copyright. Downloaden alleen voor eigen gebruik.
Voor alle andere gebruik eerst contact opnemen!
Copyright notice: text and pictures are protected by copyright. Dowloading only for personal use. For all other use please contact me.

(terug naar buspagina/back to buspage)

Omdat het verhaal van de standaard streekbus steeds uitgebreider wordt, is om het opzoeken van specifieke pagina's te vergemakkelijken onderstaand de opbouw van deze site weergegeven. Vanuit de links gaat men direct naar de betreffende bladzijde. Het is mogelijk om vanuit de hoofdpagina logisch door te klikken naar de diverse sub-bladzijden. Niet gelinkte bladzijden bestaan nog niet! Om van een gekozen bladzijde direct naar deze bladzijde terug te keren, klik op "terug" in uw browser. De "terug" links op de bladzijden leiden u door de diverse subpagina's.

Because the standard regional bus page has been extended with numerous subpages, the site structure is given below. Subpages can be reached directly by clicking on the links. Subpages without a link do not yet exist! All pages are so far only in Dutch. However, series numbers and owners are given with each series, so some information can be gathered by non-Dutch speakers. Almost every page also has a fleet list associated, just click on the WAGENPARK links. The structures of the fleet lists is self-explanatory. To return directly to this page from a chosen sub-page, use "back" in your browser. The back links in the page will take you through the logical sequence of subpages..

Hoofdstukindeling, per carrosseriebouwer / chapters, by body builder
introductie/introduction
1. Bussen met Verheul carrosserie / buses with Verheul bodywork
...1.a. diverse Verheul bussen / various Verheul buses
...1.b. Leyland-Verheul LVB, serie 1000-1129
...1.c. Leyland-Verheul LVB, niet NS/ESO bussen / none NS/ESO buses
2. Bussen met Van Rooijen carrosserie / buses with Van Rooijen bodywork
3. Bussen met Domburg carrosserie / buses with Domburg bodywork
4. Bussen met BOVA carrosserie / buses with BOVA bodywork
5. Bussen met Van Hool carrosserie / buses with Van Hool bodywork
6. Bussen met Jonckheere carrosserie / buses with Jonckheere bodywork
7. Bussen met Hainje carrosserie / buses with Hainje bodywork
8. Bussen met Den Oudsten carrosserie / buses with Den Oudsten bodywork
...8.a.1. Leyland-Den Oudsten bussen, introductie / Leyland-Den Oudsten buses, introduction
......8.a.1.1. Leyland-Den Oudsten bussen, kort versie / Leyland-Den Oudsten bussen, short version
......8.a.1.2. Leyland-Den Oudsten bussen, 12-m versie, introductie / Leyland-Den Oudsten bussen, 12-m version, introduction
.........8.a.1.2.1. diverse 12-meter Leyland-Den Oudsten / various 12-meter Leyland-Den Oudsten
.........8.a.1.2.2. NS/ESO/VSN serie(s) 2000-2723
.........8.a.1.2.3. NS/ESO/VSN serie(s) 2731-2908
...8.b. Volvo-Den Oudsten bussen / Volvo-Den Oudsten buses
...8.c. DAF-Den Oudsten bussen / DAF-Den Oudsten buses
......8.c.1. diverse DAF-Den Oudsten bussen / various DAF-Den Oudsten buses
......8.c.2. DAF MBG205-Den Oudsten 18 m gelede bussen / articulated buses
......8.c.3. DAF MB200-Den Oudsten 10 m
......8.c.4. DAF MB200-Den Oudsten 12 m, introduction / introduction
.........8.c.4.1. NS/ESO/VSN serie(s) 6994-6999
.........8.c.4.2. NS/ESO/VSN serie(s) 6805-6993
.........8.c.4.3. NS/ESO/VSN serie(s) 6100-6295
.........8.c.4.4. NS/ESO/VSN serie(s) 8000-8899
.........8.c.4.5. NS/ESO/VSN serie(s) 9100-9999
.........8.c.4.6. NS/ESO/VSN serie(s) 3500-3938
.........8.c.4.7. NS/ESO/VSN serie(s) 6627-6699
.........8.c.4.8. NS/ESO/VSN serie(s) 6595-6622
.........8.c.4.9. GTW DAF MB200-Den Oudsten bussen / buses
.........8.c.4.10. niet ESO of GTW bussen / none ESO or GTW buses
.........8.c.4.11. Belgische DAF MB200-Den Oudsten bussen / Belgian DAF MB200-Den Oudsten buses
...8.d. Neoplan-Den Oudsten bussen / Neoplan-Den Oudsten buses
...8.e. Mercedes-Den Oudsten bussen / Mercedes-Den Oudsten buses
...8.f. Scania-Den Oudsten bussen / Scania-Den Oudsten buses
andere hoofdstukken (deze bussen worden ook allemaal bij de carrosseriebouwers behandeld) /
other chapters (all these buses are also treated with the body builders)
Speciale uitvoeringen:
Special models:
standaard streekbussen met oud toerfront
standard regional buses with the old coach front end
standaard streekbussen met KLM-front
standard regional buses with a KLM type front end
standaard streekbussen met 1/2 KLM-front
standard regional buses with a 1/2 KLM type front end
standaard streekbussen met Mercedes-front
standard regional buses with a Mercedes front end
standaard streekbussen met Verheul toerfront
standard regional buses with a Verheul coach front end
trolleybussen
trolleybuses
standaard streekbussen met een "knik"
standard buses with a raised passenger compartment
gelede standaard streekbussen
articulated standard regional buses
. .
Detailontwikkelingen:
detail developments
deuren
doors
ruiten
windows
filmkasten
destination displays
interieur
interiors
. .
Bussen per chassisbouwer/type:
Buses per chassis builder and type
Leyland
Leyland
DAF
DAF
Volvo
Volvo
Mercedes Benz
Mercedes Benz
Scania
Neoplan
standaard streekbussen met frontmotor
standard regional buses with a front engine
standaard streekbussen met de motor achterin
standard regional buses with a rear engine
. .
Diverse:
Various
een beetje standaard
a little bit standard
cabrioletbussen en andere verbouwingen
open buses and other rebuilts
voor export gebouwde standaard streekbussen
tweedehands geëxporteerde standaard streekbussen
secondhand exports