DAF MB200 -Den Oudsten
12-meter Standaard Streekbussen
buiten het NS/ESO/VSN concern en de GTW

1976-1986
TERUG/BACK/RETOUR

Buiten het NS/ESO/VSN concern en de GTW werden slechts 32 12-meter DAF MB200 -Den Oudsten standaard streekbussen aan Nederlandse bedrijven geleverd, en wel aan Onze Tram (5), aan 3 AMZ bedrijven (7), aan de TAD/Krijger (1), aan de EMA (15) en aan de NWH (4). De AMZ, EMA en NWH kregen daarna nog standaard streekbussen die wel centraal waren ingekocht en dus ook meteen centrale nummers kregen: de AMZ 8517-8520, 8563-8564, de EMA 3734-3735, en de NWH 3754-3757. Deze worden bij de desbetreffende series behandeld.

De OT, AMZ en TAD/Krijger bussen waren normale standaard streekbussen in de gele uitvoering met rode banken, waarbij een aantal AMZ bussen en de TAD/Krijger een brede instap hadden. De EMA bussen hadden allemaal een KLM front, een achteruitstap en waren geel met groen. Ook hier had een aantal bussen een brede instap De NWH had twee modellen. Twee bussen waren uitgevoerd als normale lijnbussen met een achteruitstap en grote filmkast, in de geel/blauwe NWH kleuren. De twee andere waren semitoerbussen met enkelbladsdeuren, een half KLM-front, grote filmkast, en bagagerekken. Ze waren in een wit/blauw kleurenschema. De OT, EMA en TAD/Krijger bussen kwamen door overname bij de BBA terecht, de AMZ bussen bij de ZWN, en de NWH bussen bij DVM-NWH. De AMZ bussen kregen toen de centrale nummers 6050-6056 en de NWH bussen werden 3582-3585. Met deze laatste nummers werden opengevallen plaatsen in de 3500-serie opgevuld, ontstaan door het verbranden van CN bussen. De 4 NWH bussen horen dus niet in de oorspronkelijke 3500-serie thuis! De opvallendste kenmerken van de series zijn in een tabel samengevat.

Serie Deuren Front Ruiten Filmkast Kleuren Plateaus Banken
OT 81-83 (1976) 2/2/- streek . . geel/wit ja rood
OT 84-85 (1978) 2/2/- streek . . geel/wit ja rood
AMZ 19-20 (1977) 2B/2/- streek . . geel/wit ja rood
AMZ 18 (1978) 2B/2/- streek . . geel/wit ja rood
AMZ 209 (1978) 2/2/- streek . . geel/wit ja rood
AMZ  68 (1979) 2/2/- streek . . geel/wit ja rood
AMZ 214-215 (1979) 2/2/- streek . . geel/wit ja rood
TAD/Krijger 5 (1978) 2B/2/- streek . . geel/wit ja rood
EMA 163-165 (1978) 2/-/2B KLM . apart geel/groen ja rood
EMA 166-169 (1979) 2/-/2B KLM . apart geel/groen ja rood
EMA 173-175 (1980) 2/-/2B KLM . apart geel/groen ja rood
EMA 178-179 (1981) 2B/-/2B KLM . apart geel/groen ja rood
EMA 181-183 (1982) 2B/-/2B KLM . apart geel/groen ja rood
NWH 33-34 (1986) 2/-/2 streek . groot geel/blauw ja bruin
NWH 35-36 (1986) 1/-/1 1/2 KLM geplakt groot wit/blauw ja grijze stof

KLIK HIER VOOR EEN BOUWLIJST

Alle foto's: John Veerkamp, tenzij anders vermeld.
12-meter DAF MB200 -Den Oudsten standaard streekbussen
Buiten de centrale nummering en de GTW aan Nederlandse bedrijven geleverde bussen.
OT 76-78: DAF MB200DKDL600 -Den Oudsten, 1976
Onze Tram kreeg in 1976 een serietje van 3 standaard streekbussen. Deze waren in de toendertijd gebruikelijke uitvoering met rode banken op plateaus en een smalle instap. Wel waren ze uitgerust voor dagtochtjes en hadden een radio en asbakjes. Ze kregen grote DAF letters op het front, wat ze makkelijk herkenbaar maken. Deze bussen hadden een normale versnellingsbak, waarbij opgemerkt dient te worden dat sommige ex OT bussen bij de BBA een automatische bak kregen. In juli 1983 werd de OT overgenomen door de BBA, waar deze bussen de nummers 781-783 kregen maar overigens onveranderd bleven. De 781 en 782 werden in 1991 afgevoerd, de reeds in 1989 buiten dienst gestelde 783 werd toen verbouwd tot vandalismebus en bleef in die hoedanigheid nog tot 1995 in gebruik.

kleurenfoto: Wouter van der Brugghen

OT 84-85: DAF MB200DKDL600 -Den Oudsten, 1978
In 1978 kreeg de OT nogmaals twee standaard streekbussen, weer in de uitvoering met smalle instap, rode banken op plateaus en een normale versnellingsbak. Ook deze bussen waren geschikt voor dagtochten: de radioantenne is op de foto te zien. Ze waren 84-85 genummerd en werden in juli 1983 de BBA 784-785. De 784 werd in 1994/1995 nog aan Carlier verhuurd. In 1995 werd hij aan De Scheldestroom verkocht waar hij wit werd geschilderd. De 785 ging in 1995 naar een camping in Hoek.

kleurenfoto: Wouter van der Brugghen
AMZ 19-20 (later 6050-6051): DAF MB200DKDL600(564) -Den Oudsten, 1977
In november 1977 kwamen de AMZ 19-20 in dienst. Deze bussen hadden een brede instap maar droegen nog de feitelijk foute chassisbetiteling DAF MB200DKDL600. Overigens waren ze gelijk aan de normale standaard streekbussen, met dien verstande dat ze wel 4 zitplaatsen meer hadden dan gebruikelijk voor deze uitvoering: 47 in plaats van 44. In april 1985 gingen ze naar ZWN, toen de AMZ lijndiensten naar dit bedrijf gingen. In november 1994 gingen ze mee over naar het nieuwe ZWN-OV en in mei 1995 gingen ze naar handelaar Lodi voor export. Bij de ZWN kregen ze administratief de centrale nummers 6050-6051, maar die hebben ze nooit gedragen.


AMZ 209 (later 6052): DAF MB200DKDL600 -Den Oudsten, 1978
In maart 1978 kwam de AMZ 209 in dienst. Deze was in de uitvoering met smalle instap en had 49 zitplaatsen. In april 1985 ging hij over naar ZWN waar hij zijn centrale nummer 6052 kreeg, dat hij echter nooit heeft gedragen, hij bleef gewoon de "209". In 1993 werd de bus verbouwd tot "cabrioletbus", waarbij over de hele lengte het dak en de zijruiten werden verwijderd. Ook de uitstapdeur verdween, waardoor het aantal zitplaatsen naar 53 kon worden gebracht. De nu witte bus reed op toeristische diensten in Zeeland. In november 1994 ging hij mee over naar ZWN-OV en in mei 1999 naar Connexxion. In het seizoen 1998 was hij verhuurd aan Taxicentrale Renesse voor diensten vanuit het transferium in Renesse. In mei 2001 werd hij museumbus bij de Stichting Bever.
AMZ 18 (later 6053): DAF MB200DKDL564 -Den Oudsten, 1978
In januari 1979 kreeg de AMZ de 18, die net als de 19 en 20 een brede instap had en 47 zitplaatsen. In april 1985 ging de bus mee over naar ZWN en kreeg administratief nummer 6053. In november 1994 ging hij bij de fusie tussen ZWN en Wn mee naar ZWN-OV. In juni 1996 werd hij ingeruild bij Berkhof voor export naar Cuba.
AMZ 68 (later 6054): DAF MB200DKDL600 -Den Oudsten, 1979
AMZ Goes kocht één standaard streekbus, de 68, die in mei 1979 in dienst kwam. Deze bus had een smalle instap en 49 zitplaatsen. Hij ging net als zijn soortgenoten in april 1985 naar ZWN en in november 1994 naar ZWN-OV. In januari 1995 werd hij ter beschikking gesteld aan de personeelsvereniging DES en ging in die hoedanigheid mee over naar Connexxion. Ook deze bus heeft zijn bij ZWN toegewezen administratieve nummer 6054 nooit gedragen.

AMZ 214-215 (later 6055-6056): DAF MB200DKDL600 -Den Oudsten, 1979
In januari en mei 1979 kreeg AMZ de 214 en 215. Ook deze bussen hadden de smalle instap en 49 zitplaatsen. In april 1+985 gingen ze naar ZWN en kregen de administratieve nummers 6055-6056. In november 1994 gingen ze mee over naar ZWN-OV, maar in mei 1995 werden ze verkocht aan Lodi voor export.

TAD/Krijger 5: DAF MB200DKDL564 -Den Oudsten, 1978
Krijger was een van de deelnemers in de TAD, die diensten op Tholen verzorgde. In oktober 1978 werd de eerste en enige DAF MB200 standaard streekbus in dienst gesteld onder het nummer 5. Deze was in de gebruikelijke uitvoering en had een brede instapdeur. Per 15 augustus 1979 ging de lijndienst van Krijger naar de BBA. Ook de 5 ginge mee en kreeg bij de BBA het nummer 770. In oktober 1995 werd hij verkocht aan disco Eldorado in Bladel, waar hij blauw werd geschilderd.
EMA 163-165: DAF MB200DKDL600 -Den Oudsten, 1978
De EMA uit Valkenswaard kocht van 1978 tot 1986 in totaal 17 standaard streekbussen met een KLM-front. Deze hadden allemaal de groen-gele EMA kleuren, de rode banken en een brede uitstap achterin. Vijf bussen hadden ook een brede instapdeur, omdat deze een tijd lang verplicht was. De laatste twee bussen (190-191) hadden bij aflevering de centrale nummers 3734 en 3735 en worden dan ook bij de 3500-serie behandeld. Al deze bussen kwamen in januari 1987 bij de BBA in dienst, toen dit bedrijf de lijndiensten van de EMA overnam. Ze behielden echter bij de BBA hun EMA nummers en kleuren en bleven ook bij de EMA gestald en in onderhoud. Een aantal bussen werd na afvoer bij de BBA weer aan de EMA terugverkocht.

De eerste drie bussen van dit model, de 163-165, kwamen in december 1978/januari 1979 bij de EMA in dienst. Deze hadden de smalle instap. Doordat bij de brede achteruitstap een groot stabalkon was gemaakt, hadden ze slechts 40 zitplaatsen. Zoals al vermeld kwamen ze in januari 1987 bij de BBA in dienst. De 163 werd in mei 1995 voor export naar Afrika verkocht en de 164 ging in oktober 1994 naar de stichting SAR in Budel voor transport van hulpgoederen naar Roemenië. De 165 ging in maart 1992 terug naar de EMA, die hem in juni 1993 voor export verkocht aan Beekers. Hij kwam in Marokko terecht, bij de RATC in Casablanca, waar hij blauw werd geschilderd en nummer 3131 kreeg.
EMA 166-169: DAF MB200DKDL600 -Den Oudsten, 1979
In december 1979 kreeg de EMA de 166-169, die volledig gelijk waren aan de één jaar oudere 163-165, dus met een smalle instap en 40 zitplaatsen. In januari 1987 gingen ze naar de BBA. De 165 werd in mei 1992 terugverkocht aan de EMA, de drie andere in december 1992. Bij de EMA zijn ze inmiddels ook verkocht, waarbij de 167 bij een particulier terechtkwam die er hulpgoederenvervoer naar Roemenië mee reed.


EMA 173-175: DAF MB200DKDL600 -Den Oudsten, 1980
In december 1980 kwam de derde serie van deze bussen bij de EMA in dienst, de 173-175. Ook deze hadden de small instapdeur. In januari 1987 gingen ze naar de BBA, die ze in mei 1995 verkocht. De 175 ging weg voor export naar Afrika, de 173 en 174 gingen terug naar de EMA. De 174 kwam uiteindelijk bij een particulier terecht voor hulpgoederenvervoer naar Roemenië.

EMA 178-179: DAF MB200DKDL600 -Den Oudsten, 1981
De EMA 178-179 verschilden van de vorige series door de brede instapdeur, waardoor ze ook twee zitplaatsen minder hadden: 38 in plaats van 40. Ze kwamen in september 1981 in dienst en gingen in janauri 1987 naar de BBA. Beide werden in 1995 afgevoerd.

EMA 181-183: DAF MB200DKDL600 -Den Oudsten, 1982
In september/oktober 1982 kwamen de EMA 181-183 in dienst. Net als hun voorgangers hadden deze bussen een brede instapdeur. In januari 1987 gingen ze naar de BBA. De 181 ging in oktober 1997 naar het Politie Opleidings Centrum PIOV in Ossendrecht voor oefeningen. De 182 ging in mei 1996 naar een particulier voor een gehandicaptenproject en de 183 ging als laatste van zijn soort in november 2000 naar Lino in Spijkenisse voor export.

NWH 33-34 (later 3582-3583): DAF MB200DKL600 -Den Oudsten, 1986
In juni 1986 stelde de NWH uit Zwartsluis de lijnbussen 33 en 34 in dienst. Deze waren geel met blauwe strepen, hadden een smalle achteruitstap en smalle instapdeur, de toen gebruikelijke bruine banken op plateaus en een grote filmkast. De tweebladsvoordeur werd later door een éénvleugelig exemplaar vervangen. Door de fusies en overnames kregen ze verschillende eigenaren: per januari 1992 DVM-NWH, per janauri 1996 VEONN en in 1999 Arriva. Hierbij veranderden alleen de opschriften. Eind 1992 kregen ze de centrale nummers 3582-3583 die ook op de bussen werden aangebracht. De 3583 kwam begin 2003 nog rond Dordrecht (DAV-gebied) te rijden, toen Arriva daar de aanbesteding won.NWH 35-36 (later 3584-3585): DAF MB200DKL600 -Den Oudsten, 1986
De NWH 35-36, geleverd in mei 1986, waren uitgevoerd als semitoerbussen. Ze kregen een bagagerek, bruingrijze stoffen bekleding op de banken en leeslampjes. Ze hadden een half "KLM-front" en een grote filmkast, geplakte ruiten, een smalle achteruitstap en enkelbladsdeuren. Hun aparte status werd onderstreept door een nieuw wit met blauw kleurenschema. De koplampen werden later vervangen door ronde exemplaren. Ook deze bussen gingen via de DVM-NWH en VEONN naar Arriva en kregen eind 1992 centrale nummers toegewezen: 3584 en 3585. Begin 2003 gingen beide tijdelijk naar het DAV gebied, onder andere op de lijnen van Utrecht naar Rotterdam en Gorinchem. De NWH-emblemen waren op deze bussen geschilderd. Blijkbaar vond men het niet nodig deze te veranderen en ze bleven met volledige NWH-opschriften rijden bij de DVM-NWH en VEONN. Zelfs bij Arriva hield de 3584 nog de NWH opschriften op de zijkanten en de achterkant, waardoor begin 2003 de NWH nog in Utrecht te zien was!