DAF MB200 -Den Oudsten
12-meter Standaard Streekbussen
serie 3500-3938

1985-1988
TERUG/BACK/RETOUR

De VSN serie 3500-3938 uit 1985-1988 was de laatste serie standaard streekbussen die gebouwd werd. Het was tevens de serie met de meeste variatie. De destandaardisatie kondigde zich al duidelijk aan. Tegen het einde van de serie werden ook een aantal bussen afbesteld, waardoor de nummers 3736-3737, 3883, 3907-3912 en 3932-3834 openbleven. Het totaal aantal standaard streekbusseen in deze serie is dus 427. Overigens werden de open nummers 3907-3912 en 3932-3934 opgevuld met ex NWH bussen. Deze hadden echter een ZABO carrosserie. Verwarrend is dat 4 standaard streekbussen met Den Oudsten carrosserie die van de NWH kwamen de nummers 3582-3585 kregen. Deze nummers waren opengekomen toen de CN bussen met deze nummers in 1990 verbrandden. Deze NWH bussen hadden bij hun indienststelling geen centrale nummers en worden dan ook in een ander hoofdstuk behandeld.

De meeste bussen in deze serie hadden een smalle instapdeur, hoewel de NZH en de BBA vasthielden aan de brede instap, waarbij ook een kortere wielbasis hoort. Ook de eerste serie ZO bussen en de enige AOT bus hadden de brede instap. Vanaf maart 1987 kregen de meeste bussen een enkelbladsvoordeur. De GADO, WN en CN vervingen later de tweevleugelige voordeur van hun oudere bussen door een enkelbladsdeur. Alleen de EMA, de GSM en de NWH kochten al hun bussen met een achteruitstap, waarbij deze bij de EMA en GSM bussen breed was. Daarnaast waren de CN 3646-3653 en NZH 3752-3753 speciale bussen met een enkelbladsvoordeur en een achteruitstap met enkelbladsdeur. De CN bussen hadden aanvankelijk ook nog uitschuiftreden. De andere bussen hadden de gebruikelijke brede middenuitstap.

De grote filmkast won ook aan populariteit. Deze werd door BBA, CN, VSL, GADO, DVM, van Oeveren en de NWH gespecifieerd. De twee EMA bussen hadden een zogenaamd KLM-front. CN, FRAM, VAD en van Oeveren specifieerden voor een aantal series een "half KLM" front, waarbij alleen de onderste helft van het front anders was. In totaal betrof dit 45 bussen.

Een andere opvallende ontwikkeling was de toepassing van geplakte ruiten. Dit was in februari 1985 voor het eerst geprobeerd op bus 9846. Vanaf maart 1986 kregen verscheidene series geplakte ruiten en de meeste vanaf begin 1987 geleverde bussen hadden deze.

Er was ook variatie in het interieur. Standaard hadden de bussen banken met bruine kunstleren bekleding en een oranje rug, die al dan niet op plateaus (verhogingen) waren geplaatst. De NZH probeerde witte banken met een witte rug, terwijl WN een serie met de oude rode banken en grijze rug had. Verscheidene bedrijven kozen echter voor stoffen bekleding op de banken. CN en de GSM hadden grijsbruine banken met oranje achterkant, terwijl verscheidene series oranje stoffen bekleding hadden met een oranje rug. Het opvallendst waren twee series sneltreinbussen van de ZO die donkerpaarse banken hadden.

Technisch was er weinig verschil. Alle bussen hadden een geknikt stuur en automatische versnelling. De VAD 3930-3931 hadden een DKL-motor, alle andere bussen hadden de gebruikelijke DAF DKDL1160-motor. De bussen met een brede instap hadden een wielbasis van 564 cm, de bussen met een brede instap hadden een wielbasis van 600 cm.

Verbouwd is er aan deze series weinig. De enige substantiële verbouwing werd gedaan door CN, die een aantal bussen ombouwde voor het gebruik van aardgas als brandstof. Diverse bedrijven vervingen de tweevleugelige voordeur door een enkelbladsdeur. De GADO bouwde bij twee series een digitale richtingfilm in. Ook werd wel het interieur vervangen. Voorzover bekend zijn deze verbouwingen bij de beschrijvingen van de individuele series vermeld.

Bijna alle bussen in deze serie zijn van eigenaar veranderd door de verschillende fusies in de negentiennegentiger jaren. Alleen de BBA bussen en de Van Oeveren bus ontsprongen de dans. In het noorden van het land vormden de DVM en de NWH in 1992 samen DVM-NWH. Dit bedrijf fuseerde in 1996 met de FRAM tot VEONN. VEONN en GADO werden gekocht door Arriva en in 1999 onder de Arriva naam samengevoegd. Hiervan werd echter NoordNed weer als apart bedrijf afgesplitst. In het zuiden fuseerden VSL en ZO in 1995 tot Hermes. De EMA lijndienst werd overgenomen door de BBA. De VAD, de helft van CN en een klein deel van WN werden in mei 1994 Midnet. De andere helft van CN ging toen naar de NZH. De AOT was toen al in de NZH opgegaan. ZWN en WN fuseerden in november 1994 tot ZWN-OV. De GSM fuseerde met het Arnhemse stadsvervoerbedrijf GVA in 1993 tot de GVM. De GVM op haar beurt ging in 1997 met de TET samenwerken in Oostnet. In mei 1999 vormden Oostnet, Midnet, NZH en ZWN-OV samen het nieuwe Connexxion, waarbij echter een deel werd afgesplitst als Syntus.

Door deze reorganisaties in het streekvervoer kwamen dus vrijwel al deze bussen uiteindelijk bij de grote bedrijven Connexxion, Arriva, NoordNed, Hermes, BBA of Syntus terecht. Alleen de Van Oeveren bus en de voortijdig door ongevallen, brand of een andere reden afgevoerde bussen ontgingen dit lot. Nadat grotere aantallen nieuwe bussen in dienst kwamen, begon ook de afvoer van de 3500-serie. Syntus verkocht zijn bussen in 2001, Connexxion en Hermes konden per 1-1-2003 vrijwel al deze bussen buiten dienst stellen, waarbij moet worden aangetekend dat er wel nog bij dochterbedrijven in dienst zijn voor groepsvervoer en spitsritten. Arriva en de BBA hebben hun bussen nog even nodig, maar naar verwachting valt het doek voor dit populaire busmodel toch definitief in 2003. De meeste Connexxion en Hermes bussen gaan voor eport naar Cuba. De Arriva en BBA bussen worden ook aan particuliere bedrijven in Nederland verkocht.

De onderstaande tabel somt de belangrijkste verschillen tussen de series op. De toestand is hierbij die van aflevering. De verbouwingen en andere veranderingen worden bij de beschrijvingen van de individuele series vermeld. Opvallend is overigens dat er nauwelijks bussen in een andere kleur werden geschilderd, afgezien van detailveranderingen. Alleen de grijze ZO snelbussen veranderden volledig van kleur toen ze streekgeel werden. Slechts één bus werd in de Connexxion groene kleur geschilded en één bus kreeg de nieuwe witte BBA kleur. Wel werden individuele bussen die aan particuliere bedrijven werden verkocht vaak overgeschilderd in een andere bedrijfskleur.

Serie Deuren Front Ruiten Filmkast Kleuren Plateaus Banken
DVM 3500-3502 2/2/- streek . . geel/wit ja bruin
FRAM 3503-3518 2/2/- streek . . geel/wit ja bruin
VAD 3519-3521 2/2/- streek . . geel/wit ja bruin
BBA 3522-3532 2B/2/- streek . groot geel/wit nee bruin
ZO 3533-3537 2B/2/- streek . . geel/wit nee bruin
GADO 3538-3544 2/2/- streek . . geel/wit ja bruin
ZWN 3545-3554 2/2/- streek . . geel/zwart ja bruin
WN 3555-3571 2/2/- streek . . geel/wit nee bruin
VSL 3572-3576 2/2/- streek . groot geel/wit nee bruin
DVM 3577-3581 2/2/- streek . groot geel/wit ja bruin
CN 3582-3595 2/2/- streek . groot geel/zwart ja bruine stof
FRAM 3596-3610 2/2/- streek geplakt . geel/zwart ja bruin
ZO 3611-3617 2/2/- streek geplakt . grijs ja paarse stof
GADO 3618-3632 2/2/- streek . groot geel/zwart ja zie onder
VAD 3633-3645 2/2/- streek . . geel/wit ja bruin
CN 3646-3653 1/-/1 1/2 KLM geplakt groot geel/blauw ja oranje stof
DVM 3654 2/2/- streek . groot geel ja bruin
DVM 3655-3656 2/2/- streek . groot geel/zwart ja oranje stof
FRAM 3657-3667 2/2/- streek . . geel/wit ja bruin
VSL 3668-3678 2/2/- streek . groot geel/wit nee bruin
WN 3679-3693 2/2/- streek . . geel/wit nee bruin
GSM 3694-3709 2/-/2B streek . . geel/zwart ja bruine stof
NZH 3710-3716 2B/2/- streek geplakt . geel/wit nee bruin
NZH 3717-3724 2B/2/- streek . . geel/wit nee bruin
BBA 3725-3732 2B/2/- streek . . geel/zwart nee bruin
Van Oeveren 3733 (40) 2/2/- 1/2 KLM geplakt groot geel/zwart ja ?
EMA 3734-3735 (190-191) 2/-/2B KLM geplakt apart geel/groen ja rood
open nrs 3736-3737 . . . . . . .
AOT 3738 2B/2/- streek geplakt . geel/zwart nee bruin
ZWN 3739-3748 2/2/- streek geplakt . geel/zwart ja oranje stof
WN 3749-3751 1/2/- streek geplakt . geel/zwart ja bruin
NZH 3752-3753 1/-/1 streek geplakt . geel/r/w/zw ja wit
NWH 3754-3757 1/-/2 streek . groot geel/blauw ja bruin
CN 3758-3769 1/2/- streek geplakt groot geel/zwart ja bruine stof
WN 3770-3784 1/2/- streek geplakt . geel/zwart nee oranje stof
VSL 3785-3794 1/2/- streek . groot geel/wit nee bruin
ZO 3795-3799 1/2/- streek geplakt . grijs ja paarse stof
WN 3800-3802 1/2/- streek geplakt . geel/zwart ja bruin
ZWN 3803-3814 1/2/- streek geplakt . geel/zwart ja bruin
FRAM 3815-3829 1/2/- 1/2 KLM geplakt . geel/zwart ja bruin
GADO 3830-3833 1/2/- streek geplakt groot geel/zwart ja oranje stof
BBA 3834-3837 2B/2/- streek geplakt groot geel/zwart nee bruin
NZH 3838-3847 2B/2/- streek geplakt . geel/wit nee wit
GSM 3848-3863 2/-/2B streek . . geel/zwart ja bruine stof
WN 3864-3882 1/2/- streek geplakt . geel/zwart ja oranje stof
open nummer: 3883 . . . . . . .
FRAM 3884-3894 1/2/- 1/2 KLM geplakt . geel/zwart ja bruin
ZWN 3895-3902 1/2/- streek geplakt . geel/blauw ja oranje stof
ZWN 3903-3906 1/2/- streek geplakt . geel/blauw ja oranje stof
open nummers 3907-3912 . . . . . . .
ZO 3913-3923 1/2/- streek geplakt . geel/zwart nee bruin
VAD 3924-3931 1/2/- 1/2 KLM geplakt . geel/zwart ja oranje stof
open nummers 3932-3934 . . . . . . .
FRAM 3935-3936 1/2/- 1/2 KLM geplakt . geel/zwart ja bruin
BBA 3937-3938 2B/2/- streek geplakt groot geel/zwart nee bruin

KLIK HIER VOOR EEN BOUWLIJST

Alle foto's: John Veerkamp, tenzij anders vermeld.
12-meter DAF MB200 -Den Oudsten standaard streekbussen
NS/ESO/VSN serie 3500-3735, 3738-3882, 3884-3906, 3913-3931, 3935-3938
DVM 3500-3502: DAF MB200DKDL600 -Den Oudsten, 1985
In september 1985 kwamen de eerste bussen van de nieuwe 3500-serie in dienst. De DVM kreeg hiervan de 3500-3502. Deze waren in de normale uitvoering zoals de laatste bussen van de serie 9100-9999: een lange wielbasis met smalle instap, bruine banken op plateaus en geel met een witte bovenkant. Deze drie bussen gingen per 1-1-1992 over naar de DVM-NWH, per 1-1-1996 naar VEONN en in 1999 naar Arriva. Twee bussen zijn inmiddels naar Hatro Tours in Ochten gegaan.

FRAM 3503-3518: DAF MB200DKDL600 -Den Oudsten, 1985
De FRAM 3503-3518 werden samen met de DVM 3500-3502 in september 1985 geleverd en waren eveneens in de normale standaarduitvoering met lange wielbasis en smalle instap. In 1996 gingen ze naar de VEONN en in 1999 naar Arriva. De 3503 werd in mei 1999 door Arriva ondergebracht bij Noordned. De 3505 en 3515 waren in 1991/1992 verhuurd aan de ZO, in ruil voor enkele midibussen serie 1900. Bus 3507 is later helemaal geel geschilderd.
VAD 3519-3521: DAF MB200DKDL600 -Den Oudsten, 1985
De VAD 3519-3521 kwamen in november 1985. Ook deze bussen hadden de lange wielbasis en smalle instapdeur, de bruine banken en de gele kleur met witte bovenkant. In mei 1994 gingen ze met de VAD op in Midnet en in mei 1999 gingen ze over naar Connexxion.

BBA 414-424 (3522-3532): DAF MB200DKDL564 -Den Oudsten, 1985
De BBA 414-424 werden in november-december 1985 geleverd. De BBA hield vast aan de versie met korte wielbasis en brede instap. Ook waren de banken niet op plateaus geplaatst. Ze hadden de typische grote filmkast zoals de BBA die al jaren gebruikte. De 423 (3531) verongelukte in november 1996. De meeste bussen kregen later de nieuwe oranje met blauwe schortplaten. De meeste zijn ook nog aan BBA Tours verhuurd geweest. De afvoer is begonnen, waarbij verscheidenen bussen bij particuliere ondernemers zoals De Scheldestroom, Broeren en Zwalu Reizen terechtgekomen zijn. De 418 rijdt bij Stadsbus Maastricht Groepsvervoer met nummer 337.
ZO 3533-3537: DAF MB200DKDL564 -Den Oudsten, 1985
In december 1985 kwamen de ZO 3533-3537, in de normale standaarduitvoering met bruine banken op plateaus, een smalle instap en een lange wielbasis. Per 1 januari 1995 gingen deze bussen over naar Hermes, toen de ZO met het VSL fuseerde.

GADO 3538-3544: DAF MB200DKDL600 -Den Oudsten, 1985
De 3538-3544 kwamen de GADO-vloot versterken in december 1985. Ze hadden de lange wielbasis met een smalle instap en bruine banken op plateaus. Ze waren aanvankelijk geel met een witte bovenkant maar werden vanaf 1992 helemaal geel geschilderd. Ook kregen ze een eenbladsvoordeur. De 3543 ging in 1997 naar handelaar Beekers en vandaar naar Smit Harderwijk waar hij wit werd geschilderd en in dienst kwam op de lijn Harderwijk-Six Flags, in opdracht van Arriva. De overige bussen werden in 1999 in de Arriva vloot opgenomen.

ZWN 3545-3554: DAF MB200DKDL600 -Den Oudsten, 1986
De ZWN 3545-3554 werden in januari 1986 in dienst gesteld. Ze hadden de bruine banken op plateaus en een lange wielbasis met smalle instapdeur. Ze waren in de nieuwe volledig gele kleur met zwarte afwerking. In november 1994 gingen zo op in het nieuwe ZWN-OV toen ZWN en WN fuseerden. In mei 1999 gingen ze over naar Connexxion.

WN 3555-3571: DAF MB200DKDL600 -Den Oudsten, 1985
De Westnederland 3555-3571 uit december 1985 waren nog in de traditionele geel/witte kleur. Ze hadden de smalle instap en lange wielbasis, en bruine banken zonder plateaus. In november 1994 gingen ze over naar ZWN-OV en in mei 1999 naar Connexxion. Na enkele jaren werd de tweebladsvoordeur vervangen door een eenbladsexemplaar. De grijze rand rond de voorruit en de jockeypet werden later geel geschilderd, maar de bussen behielden hun witte raamlijsten bij de zijruiten. Bus 3562 kreeg een witte jockeypet.
VSL 6-380 - 6-385 (3572-3576): DAF MB200DKDL600 -Den Oudsten, 1986
Het VSL kreeg weer een serie standaard streekbussen in januari 1986, die de eigen nummers 6-380 tot 6-385 kregen. Het waren de eerste VSL bussen met een grote filmkast. Ze hadden de lange wielbasis en smalle instap, en bruine banken die niet op plateaus stonden. Per 1 januari 1995 ging het VSL op in de het nieuwe bedrijf Hermes en gingen deze bussen mee. Bij Hermes kregen ze een blauwe achterkant.
DVM 3577-3581: DAF MB200DKDL500 -Den Oudsten, 1986
De DVM stelde in januari 1986 de 3577-3581 in dienst. Ze hadden weer de lange wielbasis met smalle instap, bruine banken op plateaus en de geel met witte kleuren. Wel kregen ze een grote filmkast. In januari 1992 fuseerde de DVM met de NWH en gingen de bussen mee naar het nieuwe bedrijf DVM-NWH. De 3580 verongelukte eind 1994 en werd daarna als plukbus gebruikt. De overige bussen gingen per 1 januari 1996 mee naar VEONN en in 1999 naar Arriva. Daar is de hele serie inmiddels afgevoerd.


CN 3582-3595: DAF MB200DKDL600 -Den Oudsten, 1986
De bussen van de CN serie 3582-3595 begonnen hun carrière als normale lijnbussen. Ze waren helemaal geel met zwarte afwerking, hadden een smalle tweevleugelige instapdeur, banken met stoffen bekleding en een grote filmkast. Rond 1990 voerde CN een groot "facelift" programma uit waarbij de nieuwere standaard streekbussen allemaal dubbele koplampen, een grote filmkast en stoffen bekleding op de banken kregen. Ook werden de schortplaten in twee kleuren blauw geschilderd en kregen de bussen met een smalle instap een eenbladsdeur. Tegelijkertijd was men bezig met een experiment met aardgasbussen, waarvoor 10 bussen uit de serie 3582-3595 omgebouwd zouden worden. Echter, bij een aangestoken brand in de garage in Utrecht in de nacht van 6 op 7 juli 1990 werden de 3582-3585, 8589-8591 en 8593-8594 verwoest. De 3585 was toen net verbouwd tot aardgasbus en pas één dag in dienst! Hierna werden de overgebleven 5 bussen plus de serie 3766-3769 verbouwd tot aardgasbus in 1990/1991. Ze kregen hierbij een aparte beschildering met vlinders. In mei 1994 gingen de bussen mee over naar Midnet en in mei 1999 naar Connexxion. Kort daarna werd het aardgasexperiment beëindigd en gingen de bussen buiten dienst.

FRAM 3596-3610: DAF MB200DKDL600 -Den Oudsten, 1986
De FRAM 3596-3610 uit maart-mei 1986 kregen geplakte ruiten en waren daarmee de eerste standaard streekbussen in deze uitvoering, na proefbus 9846 uit februari 1985. Ze waren geel met zwarte afwerking, hadden de bruine banken op plateaus en een lange wielbasis met smalle instap. Wel hadden ze nog de normale tweebladsvoordeur. De 3608 en 3610 werden in 1991/1992 aan de ZO verhuurd in ruil voor midibussen serie 1900. In 1996 gingen de bussen mee over naar VEONN en in 1999 naar Arriva. De 3597-3602 en 3507-3510 werden door Arriva in mei 1999 bij Noordned ondergebracht. Sommige bussen verloren de zwarte beschildering op het front, waardoor ze er opeens anders uitzagen.


ZO 3611-3617: DAF MB200DKDL600 -Den Oudsten, 1986
De ZO stelde in maart 1986 een speciale serie bussen in dienst. Ze waren bedoeld voor sneldiensten en hadden hiervoor een apart metaalkleurig uiterlijk gekregen. Ze hadden banken met donkerpaarse stoffen bekleding, lichtblauwe stangen en crèmekleurige wandplaten. Ook hadden ze geplakte ruiten, maar wel kregen ze nog de smalle tweedelige voordeur. De 3795-3799 uit 1987 waren in dezelfde uitvoering maar hadden een eenbladsvoordeur. De aparte uitvoering bleek later toch moeilijkheden te leveren bij de dienstuitvoering en in 1992/1993 werden de bussen geel geschilderd, waarbij ze wel hun speciale interieur behielden. De 3614 verbrandde in oktober 1994, de overige bussen gingen per 1 januari 1995 naar Hermes, waar ze een blauwe achterkant en schortplaten kregen. Verscheidene bussen gingen naar Hermes Reizen en vandaar naar Munckhof Reizen voor spitsritten en groepsvervoer.


GADO 3618-3632: DAF MB200DKL600 -Den Oudsten, 1986
De GADO 3618-3632 uit juni 1986 waren geheel geel met zwarte afwerking en hadden een grote filmkast. Ze hadden natuurlijk ook de lange wielbasis en smalle instap. De 3625-3627 hadden oranje stoffen bekleding op de banken en waren bedoeld voor een sneldient die samen met de DVM werd gereden. In april 1990 werd de oranje stof door blauwgrijze vervangen. De DVM kocht voor deze dienst de gelijke 3655-3656. De overige bussen hadden de normale bruine banken. Eind 1991/begin 1992 kregen ze digitale richtingfilms. Tevens werd de voordeur door een eenbladsexemplaar vervangen. In 1999 kregen ze Arriva opschriften. Bij sommige bussen werden later de zwarte bumper en het zwarte rooster geel geschilderd.

VAD 3633-3645: DAF MB200DKL600 -Den Oudsten, 1986
De VAD 3633-3645 uit juni/juli 1986 waren weer in de normale standaarduitvoering met bruine banken op plateaus, een lange wielbasis en smalle instap en de bekende geel/witte kleuren. In mei 1994 gingen ze mee over naar Midnet. De 3645 verongelukte in juni 1997 in Lelystad, de overige gingen in mei 1999 over naar Connexxion. Bus 3637 kreeg de dubbele koplampen van een "faceliftbus" en viel daarmee direct op.

CN 3646-3653: DAF MB200DKDL600 -Den Oudsten, 1986
Deze luxe lijnbussen werden aangeschaft voor lijn 125, die per 1 juni 1986 werd gewijzigd in een snelle verbinding tussen Haarlem en Utrecht. Hiervoor kregen deze bussen een luxe interieur met oranje stoffen bekleding op de banken. Ook uiterlijk weken ze af van de normale standaardbussen met hun halve KLM-front, grote filmkast, geplakte ruiten, blauwe schortplaten, enkelbladsdeuren en achteruitstap. Aanvankelijk hadden ze uitschuiftreden, die echter later verwijderd werden. De achterlichten waren ook anders dan gebruikelijk. De 3651 had de eer om in 1986 op de RAI te staan. In mei 1994 werd CN opgesplitst en ging deze serie naar de NZH. Afgezien van de vervanging van de CN emblemen door blauwe NZH exemplaren veranderde er echter niets aan de bussen. In mei 1999 ging de hele serie naar Connexxion. Ze werden toen echter al voornamelijk gebruikt als reservewagens omdat ze op de lange sneldienst zeer veel kilometers hadden gemaakt. De 3646 en 3653 gingen in 2000, respectievelijk 2001 naar handelaar Womy, de overige bussen gingen in 2000 en 2001 naar Connexxion dochter CTG voor groepsvervoer.

DVM 3654-3656: DAF MB200DKDL600 -Den Oudsten, 1986
De derde DVM bestelling in de 3500-serie had weer een grote filmkast, lange wielbasis en smalle voordeur. Ze waren echter helemaal geel geschilderd. De 3654 had de bruine banken op plateaus, maar de 3655 en 3656 hadden oranje stoffen bekeleding op de banken voor een samen met de GADO gereden sneldienst. De oranje bekleding werd later vervangen door grijze. Deze bussen hadden ook zwarte raamlijsten, een zwarte bumper en frontrooster. De raamlijsten werden later echter geel geschilderd, waarschijnlijk tegelijk met de interieurverandering. De GADO had voor deze sneldienst de 3625-3627. Het verschil tussen de 3654 en de 3655-3656 is goed te zien op beide foto's. In 1992 gingen ze naar de DVM-NWH, in 1996 naar VEONN en in 1999 naar Arriva, waarbij alleen de logo's op de bussen veranderden. De 3654 en 3656 zijn door Arriva afgevoerd.

FRAM 3657-3667: DAF MB200DKDL600 -Den Oudsten, 1986
De FRAM 3657-3667 uit augustus-september 1986 waren normale standaardbussen met bruine banken op plateaus in geel-witte uitvoering. In 1996 gingen ze over naar VEONN en in 1999 kregen ze Arriva of NoordNed opschriften. Bus 3667 kreeg later een enkelbladsvoordeur.

VSL 6-385 - 6-395 (3668-3678): DAF MB200DKDL600 -Den Oudsten, 1986
In augustus-september 1986 stelde het VSL de 6-385 tot 6-395 in dienst. Ze waren volledig gelijk aan de 6-380 tot 6-384 (3572-3576) uit januari 1986. De bruine banken waren niet op plateaus geplaatst en ze hadden een grote filmkast. Per 1 januari 1995 gingen ze over naar Hermes. Hier kregen ze hun normale 4-cijferige centrale nummers en een blauwe achterkant. Verscheidene bussen zijn verkocht. De 3670 en 3677 gingen eerst naar EHAD Reizen, waar ze wit werden, en daarna naar de EDAD in Dordrecht, waar ze de wit/groene RET kleuren kregen, om onder meer dienst te doen op RET-lijnen.

WN 3679-3693: DAF MB200DKDL600 -Den Oudsten, 1986
Deze Westnederland bussen waren in de normale standaarduitvoering en hadden bruine banken zonder plateaus. De tweevleugelige instapdeur werd later door een enkelbladsdeur vervangen. Het grijze deel rond de voorruiten en de jockeypet werden later bij sommige bussen geel geverfd, bij andere wit. Het grijs onder de bumper werd daarbij zwart gemaakt. Niet alle bussen kregen deze behandeling, de 3685 behield bijvoorbeeld zijn oorspronkelijke kleur. In november 1994 ging de hele serie over naar ZWN-OV en in mei 1999 naar Connexxion.


GSM 3694-3709: DAF MB200DKDL600 -Den Oudsten, 1986
De GSM stelde in oktober-november 1986 een serie bussen in dienst die de vroeger bij voorgangerbedrijf GTW gebruikelijke achteruitstap hadden. Deze was wel breed uitgevoerd om een snellere doorstroming te waarborgen. De banken hadden een bruine stoffen bekleding. De bussen waren geel met zwart, maar al in de GSM-tijd kregen ze en blauwe streep over de schortplaat en een blauwe bumper. Het geel onder de bumper werd geel en de raamlijsten rond de voorruit grijs. In 1993 gingen ze mee over naar de GVM, toen de GSM met het GVA fuseerde. In 1997 gingen GVM en TET samenwerken en kregen de bussen Oostnet opschriften. Bij de reorganisatie in 1999 ging deze serie in zijn geheel naar het nieuwe bedrijf Syntus. In juli 2001 werden ze allemaal tegelijk verkocht aan Womy, die ze doorverkocht naar Cuba.
NZH 3710-3716: DAF MB200DKDL564 -Den Oudsten, 1986
De NZH kreeg in november 1986/januari 1987 15 standaardstreekbussen die in de traditionele uitvoering met een brede instap en bruine banken zonder plateaus waren. Als proef kregen de eerste 7, de 3710-3716, echter geplakte ruiten. In mei 1999 gingen deze bussen over naar Connexxion.

NZH 3717-3724: DAF MB200DKDL564 -Den Oudsten, 1986
Het tweede gedeelte van de serie 3710-3724 van de NZH, de 3717-3724, kreeg de normale in rubber gevatte zijruiten. Met hun brede instap, bruine banken zonder plateaus en geel/witte kleuren waren het normale standaardbussen. In mei 1999 gingen ook deze bussen naar Connexxion.


BBA 425-432 (3725-3732): DAF MB200DKL564 -Den Oudsten, 1986
In december 1986 kreeg de BBA weer een serie standaardbussen in de voor dat bedrijf typische uitvoering met een grote filmkast. Ook hadden ze weer de brede instap en bruine banken zonder plateaus. In tegenstelling tot de een jaar oudere 414-424 (3522-3532) waren ze geheel geel met zwarte sierstrepen. Slechts enkele bussen (426, 429) kregen later de oranje/blauwe schortplaten. De 427 werd verkocht aan Taxicentrale Renesse, en de 426 en 429 aan Zwaluw Reizen. Bus 425 werd in 2002 in de nieuwe wit/blauwe BBA kleuren gebracht om als reservebus op de Tilburgse stadsdienst te rijden.

Van Oeveren 40 (3733): DAF MB200DKDL600 -Den Oudsten, 1986
Ook van Oeveren kocht enkele bussen centraal in. Nummer 40, met centraal nummer 3733, kwam in september 1986. Hij had geplakte ruiten, was geel met zwart, had een half KLM-front en een grote filmkast. In combinatie met een middenuitstap was dit een unieke combinatie van eigenschappen.

EMA 190-191 (3734-3735): DAF MB200DKDL600 -Den Oudsten, 1986
Als laatste lijnbussen kocht de EMA in september 1986 de 190-191. Deze waren als eerste centraal ingekocht en hadden de centrale nummers 3734-3735. Ze waren in de typische EMA-uitvoering met een KLM-front, brede achteruitstap en geel-groene kleuren. Ze hadden nog de oude rode banken, die op plateaus waren geplaatst. In januari 1987 werden de lijndiensten van de EMA door de BBA overgenomen, met de bussen. Deze bleven echter in EMA kleuren en behielden hun EMA nummers. Wel kregen ze BBA emblemen. In oktober 2000 verkocht de BBA ze aan een handelaar.
.
open nummers 3736-3737

AOT 3738: DAF MB200DKDL564 -Den Oudsten, 1987
De laatste door de AOT op Texel aangeschafte bus was de 3738. Deze had de brede instap, bruine banken zonder plateaus, en geplakte ruiten. In april 1990 nam de NZH de AOT over, dat echter als dochterbedrijf bleef bestaan. De bus kreeg NZH emblemen opzij maar hield de AOT-opschriften achterop, ook toen hij van Texel naar Noord Holland verhuisde. In mei 1999 ging hij mee over naar Connexxion, waar hij in 2002 nog steeds zijn AOT, Texel opschriften achterop had.
ZWN 3739-3748: DAF MB200DKDL600 -Den Oudsten, 1987
De ZWN 3739-3748 uit januari/februari 1987 waren geheel geel en hadden geplakte ruiten. Ze hadden de normale tweebladsvoordeur. De banken hadden een oranje stoffen bekleding en stonden op plateaus. In november 1994 gingen ze mee naar ZWN-OV en in mei 1999 naar Connexxion. De 3741, 3745 en 3746 waren in juni 1997 overgeschreven op ZWN-Tours. In oktober 1998 kregen ze daar de nummers 138-140. Op de nummers na veranderde er echter niets aan de bussen.
WN 3749-3751: DAF MB200DKL600 -Den Oudsten, 1987
In maart 1987 kreeg WN weer drie standaard streekbussen. Net als hun voorgangers hadden ze de geplakte ruiten en waren geheel geel. De bruine banken waren op plateaus geplaatst. Wel waren het de eerste bussen die bij aflevering een enkelbladsvoordeur hadden. In november 1994 gingen ze naar ZWN-OV en in mei 1999 naar Connexxion.

NZH 3752-3753: DAF MB200DKDL600 -Den Oudsten, 1987
De NZH 3752 en 3753 waren twee semitoerbussen en hadden dus eigenlijk in de 6600-serie moeten worden genummerd. Ze hadden de rode strepen van de toerafdeling maar waren eigendom van de OV afdeling van de NZH. Ze hadden een normaal front, geplakte ruiten en een achteruitstap. Zowel voor- als achterdeur waren van het enkelbladsmodel. In mei 1999 gingen ze over naar Connexxion. Ze waren in april 1987 in dienst gesteld en hadden 52 zit- en 28 staanplaatsen.
NWH 3754-3757: DAF MB200DKDL600 -Den Oudsten, 1987
De NWH bussen 40-43 (3756, 3754, 3755, 3757) werden in mei 1987 in dienst gesteld. Ze hadden nog steeds de bij de NWH gebruikelijke achteruitstap en grote filmkast en waren geel met blauw. Het waren ook de eerste NWH bussen die centraal waren ingekocht en al bij indienststelling centrale nummers hadden, al waren die niet buiten op de bussen aangebracht. Het waren de eerste NSH bussen met een enkelbladsvoordeur. Door de reeks van fusies en overnames kwamen ze in januari 1992 bij de DVM-NWH terecht, in januari 1996 bij VEONN en daarna bij Arriva. Eind 1992 kregen ze bij de DVM-NWH hun 4-cijferige nummers aangebracht. De Arriva logo's kregen ze na april 1999. Uiterlijk veranderde er op de bedrijfsemblemen na niets.


CN 3758-3769: DAF MB200DKDL600 -Den Oudsten, 1987
In maart 1987 stelde CN de 3758-3769 in dienst, de laatste standaard streekbussen van dit bedrijf. Ze waren bij indienststelling geheel geel met zwarte afwerking, hadden geplakte ruiten, stoffen bekleding op de banken, een grote filmkast en een enkelbladsvoordeur. Wat later kregen ze de blauwe schortplaten en dubbele koplampen, maar een verdere verbouwing zoals de andere CN "faceliftbussen" was niet nodig. Bus 3762 verongelukte in maart 1988. De 3766-3769 werden in 1990/1991 verbouwd tot aardgasbus en kregen daarbij een speciale beschildering met vlinders. In mei 1994, toen CN werd opgesplitst, gingen de aardgasbussen naar Midnet en de 3758-3761, 3763-3765 naar de NZH. In mei 1999 kwamen al deze bussen bij Connexxion terecht. De aardgasbussen werden echter snel buiten dienst gesteld en afgevoerd.

WN 3770-3784: DAF MB200DKDL600 -Den Oudsten, 1987
De WN 3770-3784 uit april 1987 kregen geplakte ruiten en waren geel met zwart. Ze hadden bij indienststelling de enkelbladsvoordeur. De stoelen met oranje stoffen bekleding waren niet op plateaus geplaatst. De 3778 ging in mei 1994 naar Midnet bij de toenmalige gebiedsruil. De overige bussen gingen bij de fusie van ZWN en WN over naar het neiuwe ZWN-OV. In mei 1999 kwamen alle bussen bij Connexxion terecht. Als enige Connexxion MB200 werd de 3777, die de lila Milka Pauze totaalreclame had, in de nieuwe groene Connexxion kleur geschilderd.
VSL 7-402 - 7-411 (3785-3794): DAF MB200DKDL600 -Den Oudsten, 1987
De VSL bussen 7-402 tot 7-411 (3785-3794) werden in mei/juni 1987 geleverd en waren de laatste standaard streekbussen voor dat bedrijf. Ze hadden de bruine banken die niet op plateaus stonden, een grote filmkast en de lange wilebasis met een smalle, enkelblads voordeur. Ze verschilden van de vorige VSL-serie door deze enkelbladsdeur. In januari 1995 gingen ze over naar het nieuwe bedrijf Hermes, waar ze een blauwe achterkant kregen. In april 2000 werden de 3785-3791 overgeschreven op dochterbedrijf Op het Broek, waar ze de nummers 85-91 kregen. De 3792 ging naar Citax Nijmegen.

ZO 3795-3799: DAF MB200DKDL600 -Den Oudsten, 1987
De ZO 3795-3799 uit juni 1987 waren weer uitgevoerd als snelbussen in zilvergrijze kleur met blauwe opschriften, net als de 3611-3617 uit 1986. Ook hadden ze het opvallende interieur met donkerpaarse stoffen bekleding, lichtblauwe stangen en lichte wandplaten. Ze hadden geplakte ruiten en een smalle instap met eenbladsdeur. De 3611-3617 hadden nog tweevleugelige deuren. In 1992/1993 werden ze geel geschilderd. In januari 1995 gingen ze mee over naar het nieuwe bedrijf Hermes. Hier kregen ze blauwe schortplaten en een blauwe achterkant. De 3799 werd begin 1998 na een ongeval gesloopt. De 3795 ging ondertussen naar Lanting Reizen, de 3796 naar Citax Nijmegen en de 3798 en 3799 naar Hermes Reizen/Munckhof Reizen.
WN 3800-3802: DAF MB200DKDL600 -Den Oudsten, 1987
De WN 3800-3802 werden geleverd in december 1987. Ze hadden geplakte ruiten, een smalle instap met eenbladsdeur en waren geheel geel met zwarte afwerking. De bruine banken waren op plateaus geplaatst. In november 1994 gingen ze mee over naar ZWN-OV en in mei 1999 naar Connexxion.

ZWN 3803-3814: DAF MB200DKDL600 -Den Oudsten, 1987
De ZWN 3803-3814 kwamen in juni 1987. Ze waren geheel geel met zwarte afwerking en hadden geplakte ruiten, een smalle instap met eenbladsdeur en bruine banken op plateaus. De 3803 kreeg in november 1987 schortplaten in twee kleuren blauw en oranje stoffen bekleding op de banken om samen met de 3895-3902 dienst te doen op de nieuwe Kustlijn 104. In november 1994 gingen ze over naar ZWN-OV toen ZWN en WN fuseerden. In mei 1999 kwamen ze bij Connexxion terecht.

FRAM 3815-3829: DAF MB200DKDL600 -Den Oudsten, 1987
Met de 3815-3829 uit juni-oktober 1987 introduceerde de FRAM een nieuwe uitvoering van de standaard streekbus. Ze kregen een half KLM-front, geplakte ruiten en een smalle instap met eenbladsdeur. Ze hadden de bebruikelijke bruine banken, die op plateaus waren geplaatst. De enkele koplampen werden door de FRAM door dubbele vervangen. Ze waren helemaal geel met zwarte afwerking. De 3884-3894 en 3935-3936 van eind 1987/begin 1988 waren hetzelfde. In januari 1986 gingen ze mee over naar VEONN en vanaf april 1999 kregen ze Arriva opschriften. De 3815-3816 en 3824-3829 kwamen in mei 1999 bij Noordned terecht.

GADO 3830-3833: DAF MB200DKDL600 -Den Oudsten, 1987
Uit december 1987 dateren de GADO 3830-3833. Deze waren in een Snelbus-uitvoering. Ze waren geel met zwarte afwerking en hadden Snelbus-opschriften, die ze later overigens verloren. Ze hadden de smalle instap met eenbladsdeur en stoelen met oranje stoffen bekleding. Ook hadden ze een grote filmkast. Eind 1991, begin 1992 kregen ze een digitale film. De hele serie ging over naar Arriva en kreeg de opschriften van dat bedrijf vanaf april 1999. De zwarte bumper en het zwarte rooster werden later geel geschilderd, in ieder geval bij sommige bussen.

BBA 433-436 (3834-3837): DAF MB200DKDL564 -Den Oudsten, 1987
In september 1987 kreeg de BBA weer 4 standaard streekbussen. Ze hadden nog steeds de korte wielbasis en brede instap, maar hadden wel geplakte ruiten en waren helemaal geel met zwarte afwerking. De 433 (3834) kreeg de Milka Pause lila totaalreclame. Nadat deze was verwijderd werd de bus geel en kreeg de nieuwe blauw met oranje schortplaten.
NZH 3838-3847: DAF MB200DKDL564 -Den Oudsten, 1987
De laatste NZH DAF MB200 standaard streekbuslevering, de 3838-3847 uit augustus-oktober 1987, was een opvallende serie. Ze hadden nog de korte wielbasis en brede instap. Wel kregen ze geplakte ruiten en waren ze geel met zwarte afwerking. Het aparte was echter de witte in plaats van de toen gebruikelijke bruine bekleding op de banken. Deze bleek, zoals te verwachten was, nogal besmettelijk. Tegen het einde van hun loopbaan werd deze bij verscheidene bussen vervangen door het interieur van andere, afgevoerde, bussen, terwijl er ook wel bussen waren waarbij opeens een stoel een andere kleur kopsteun had. In mei 1999 gingen ze met alle andere NZH bussen over naar Connexxion. Later werden ze ook buiten het originele NZH gebied ingezet.

GSM 3848-3863: DAF MB200DKDL600 -Den Oudsten, 1987
De GSM bleef met deze serie trouw aan de traditionele GTW/GSM uitvoering, dat wil zeggen een bus met achteruitstap, bagagebox en stoffen bekleding op de banken. De achteruitstap was wel breed uitgevoerd om het uitstappen te versnellen. Ze waren geel met zwart, maar nog bij de GSM kregen ze een blauwe band over de schortplaten, een blauwe bumper, grijze in plaats van zwarte raamlijsten om de voorruiten en werd het zwart onderlangs het front geel geschilderd. De 3848-3854 kregen namen van plaatsen in de Achterhoek, behalve de 3853, die "Rijkswaterstaat" werd genoemd. In 1993 gingen ze bij de fusie van GSM met het GVA over naar het nieuwe GVM. In 1997 kregen ze Ootnet opschriften toen GVM en TET gingen samenwerken en tenslotte kregen ze in mei 1999 Connexxion stickers opgeplakt.
WN 3864-3882: DAF MB200DKDL600 -Den Oudsten, 1987/1988
In december 1987/januari 1988 kreeg WN zijn laatste standaard streekbussen, de 3864-3882. Deze waren geheel geel met zwarte afwerking, hadden geplakte ruiten en een eenbladsvoordeur. Ze hadden de oranje stoffen bekelding op de banken, maar bij de meeste bussen werden deze later vervangen door de ouderwetse rode banken met een lichtgrijze achterkant. De banken stonden op plateaus. De 3865-3868 gingen bij de gebiedsruil van mei 1994 naar Midnet, de rest ging in november 1994 over naar ZWN-OV. Midnet 3865 was totall loss na een ongeval in januari 1999. Bij de samenvoeging van de VSN-1 bedrijven tot Connexxion in mei 1999 kwamen de overige bij dit nieuwe bedrijf terecht.
open nummer 3883

FRAM 3884-3894: DAF MB200DKDL600 -Den Oudsten, 1987
De FRAM 3884-3894 werden geleverd in november 1987 en waren gelijk aan de 3815-3829, eveneens uit 1987. Ze hadden een half KLM-front, geplakte ruiten en een smalle instap met een eenbladsdeur. De normale bruine banken waren op plateaus geplaatst. De koplampen werden nog bij de FRAM vervangen door dubbele exemplaren. Ze waren volledig geel met zwarte afwerking. In januari 1996 gingen ze mee over naar VEONN en daarna naar Arriva. De 3884, 3885, 3891, 3892 en 3894 gingen in mei 1999 naar Noordned.
ZWN 3895-3902: DAF MB200DKDL600 -Den Oudsten, 1987
De ZWN 3895-3906 werden gebouwd voor de nieuwe "Kustlijn", nummer 104, die op 6 november 1987 geopend werd. Om hun aparte gebruik te onderstrepen kregen ze blauwe schortplaten, gelijk aan het door CN gebruikte schema en hadden ze namen van steden langs de route, waarbij de gemeentewapens rechts voor op de bus waren aangebracht. Ook hadden ze een luxe interieur met oranje stoffen bekleding op de banken. De inmiddels gebruikelijke geplakte ruiten en de smalle eenbladsvoordeur completeerden het geheel. In november 1994 gingen ze over naar ZWN-OV met de fusie van WN en ZWN. De 3898 werd verkocht aan Bovo na een ongeval in juni 1998. Hij werd echter opgeknapt en verkocht aan Taxi Centrale Renesse waar hij in de paarse kleuren van dat bedrijf kwam en nummer 49 kreeg. De rest van de serie kwam in mei 1999 bij Connexxion terecht.

Artikel in Autobus Kroniek 1988-01

ZWN 3903-3906: DAF MB200DKDL600 -Den Oudsten, 1988
De ZWN 3903-3906 kwamen in januari 1988 in dienst en waren gelijk aan de 3895-3902, alleen hadden ze geen namen. In november 1994 gingen ze naar ZWN-OV en in mei 1999 naar Connexxion..
open nummers 3907-3912

ZO 3913-3923: DAF MB200DKDL600 -Den Oudsten, 1988
De laatste ZO standaard streekbussen werden in januari/februari 1988 in dienst gesteld. Ze waren van het normale standaardmodel maar hadden de geplakte ruiten en enkelbladsvoordeur zoals die nu gebruikelijk was. Ze waren volledig geel met zwarte afwerking. De 3919 verbrandde op 10 oktober 1993, de overige bussen gingen per 1 januari 1995 over naar het nieuwe bedrijf Hermes. Hier kregen ze blauwe schortplaten en een blauwe achterkant.

VAD 3924-3931: DAF MB200DK(D)L600 -Den Oudsten, 1988
De allerlaatste DAF MB200 standaard streekbussen waren de VAD 3924-3931, die in februari 1988 op de weg kwamen. Ze waren bedoeld voor de nieuwe sneldienst Lelystad-Emmeloord die op 27 mei 1988 van start ging. Aangezien ze al op 26 februari van dat jaar in dienst kwamen werden ze eerst ingezet op de lijnen vanuit Almere (155 en 156). Ze hadden een half KLM-front, geplakte ruiten, enkelblads voordeuren, stoffen bekleding op de banken en waren volledig geel met zwarte afwerking. Om de aparte status te onderstrepen kregen ze vogelnamen. De laatste twee, 3930-3931, kregen een DKL in plaats van de gebruikelijke DKDL motor. In mei 1994 gingen ze over naar Midnet en in mei 1999 naar Connexxion. Op het einde van hun loopbaan kreeg een aantal van deze bussen (i.i.g. 3925 en 3928) nog dubbele koplampen, afkomstig uit "faceliftbussen".

Artikel in Autobus Kroniek 1988-04

open nummers 3932-3934
FRAM 3935-3936: DAF MB200DKDL600 -Den Oudsten, 1988
De FRAM bestelling 3884-3894 werd uitgebreid met twee bussen die de nummers 3935-3936 kregen. De Den Oudsten bouwnummers sluiten wel direct aan bij de 3884-3894 en ze werden ook aansluitend geleverd, in januari 1988. Ze hadden het halve KLM-front, een smalle enkelbladsvoordeur, geplakte ruiten, en normale bruine banken op plateaus. De rechthoekige koplampen werden vervangen door dubbele exemplaren. Van de FRAM gingen ze per 1 januari 1996 over naar de VEONN en daarna naar Arriva. Arriva bracht ze in mei 1999 onder bij Noordned.

BBA 3937-3938 (437-438): DAF MB200DKDL564 -Den Oudsten, 1987
Numeriek de laatste DAF MB200 standaard streekbussen waren de BBA 437-438, die de centrale nummers 3937-3938 hadden. Ze waren nog besteld door de EMA, maar omdat de lijndiensten van dat bedrijf per 1 januari 1987 naar de BBA waren gegaan kwamen ze per september 1987 direct bij dit bedrijf in dienst. De specificaties waren die van de BBA, niet die van de EMA, en de bussen waren dan ook volledig gelijk aan de BBA 433-436 (3834-3837). Ze hadden de bekende grote filmkast en geplakte ruiten. Ook hadden ze nog steeds de korte wielbasis en brede instapdeur, een configuratie waaraan de BBA was blijven vasthouden. Ze werden geleverd in de volledig gele uitvoering met zwarte afwerking. Later kregen ze de oranje met blauwe schortplaten.