DAF MBG205 -Den Oudsten
gelede Standaard Streekbussen
TERUG/BACK/RETOUR

In 1982 bouwde Den Oudsten de eerste gelede bus op een DAF MBG205 chassis, nadat eerder gelede bussen van Mercedes en Volvo bij de ESO-bedrijven in dienst waren gesteld. Nadat de proeven succesvol waren verlopen volgde in 1982 de indienststelling van se serie 7906-7997 bij ZWN, NZH, CN, BBA en VAD. Het DAF MBG205-chassis was afgeleid van het standaard MB200 chassis met motor onder de vloer, waar een achterstuk aan was gebouwd. Omdat de bus natuurlijk een stuk zwaarder was werd er een sterkere versie van de DKDL-motor ingebouwd, de DKTL. De carrosserie was van het normale standaard streekbusmodel. Bij de ZWN-bussen werd de normale achterkant toegespast, maar bij alle andere bussen werd een toegespitste achterkant gebruikt om de uitzwaai binnen de perken te houden. Alle bussen in deze eerste serie hadden 3 deuren, met een brede instapdeur. De BBA bussen hadden een grote filmkast.

Een tweede serie, genummerd 7600-7656, werd in 1986-1988 in dienst gesteld bij NZH, CN, GADO, DVM en BBA. Ze waren in principe gelijke aande vorige serie maar hadden een nieuwe motor, de DKFL. Eén serie CN bussen, één serie GADO bussen en de DVM bussen hadden maar twee deuren. Met uitzondering van de NZH bussen hadden ze nu allemaal een grote filmkast. Bovendien hadden de GADO en BBA bussen geplakte ruiten.

Tenslotte waren in 1987 nog twee speciale bussen aan de NZH geleverd. Deze waren bestemd voor speciale ritten uitgevoerd voor een luchtvaartmaatschappij. Ze hadden maar twee deuren, een zogenaamd KLM-front, geplakte ruiten, een toerinterieur en toilet. Ook waren ze in de NZH Travel kleuren geschilderd.

Samengevat zijn de volgende varianten geleverd:

Serie Achterkant Deuren type deur ruiten filmkast opmerkingen
ZWN 7906-7915 normaal 2B/2/2/- oud normaal klein grijze schortplaten, rode banken
NZH 7916-7933 spits 2B/2/2/- oud normaal klein grijze schortplaten, rode banken
BBA 851-858 (7934-7941) spits 2B/2/2/- oud normaal klein grijze schortplaten, rode banken
CN 7942-7956 spits 2B/2/2/- oud normaal klein grijze schortplaten, rode banken
VAD 7957-7973 spits 2B/2/2/- nieuw normaal klein grijze schortplaten, rode banken
CN 7974-7976 spits 2B/2/2/- nieuw normaal klein rode banken
BBA 859-869 (7977-7987) spits 2B/2/2/- nieuw normaal groot rode banken
NZH 7988-7997 spits 2B/2/2/- nieuw normaal klein rode banken
NZH 7600-7609 spits 2B/2/2/- nieuw normaal klein bruine banken
CN 7610-7619 spits 2B/-/2/- nieuw normaal groot bruine banken
GADO 7620-7623 spits 2B/-/2/- nieuw geplakt groot grijze banken?
DVM 7624-7629 spits 2B/-/2/- nieuw normaal groot grijze banken?
CN 7630-7634 spits 2B/2/2/- nieuw normaal groot bruine banken
BBA 870-876 (7635-7641) spits 2B/2/2/- nieuw geplakt groot bruine banken
GADO 7642-7651 spits 2B/2/2/- nieuw geplakt groot bruine banken
BBA 877-881 (7652-7656) spits 2B/2/2/- nieuw geplakt groot bruine banken
NZH 7998-7999 spits 2B/-/2/- nieuw geplakt speciaal KLM-front, toerkleur, toerinterieur

DAF MBG205 -Den Oudsten gelede standaard streekbussen
ESO serie 7906-7997 (KLIK HIER VOOR EEN BOUWLIJST)
ZWN 7906: DAF MBG205DKTL530 -Den Oudsten, 1982
De eerste gelede DAF bus was de ZWN 7906 die in 1982 werd gebouwd. De carrosserie was gelijk aan die van de normale streekbussen. Ook de achterkant was van het normale model. Het interieur had de standaard rode ESO-meubels. De bus had de grijze schortplaten en drie deuren. Na uitgebreide testen werd hij in april 1983 in dienst gesteld op de lijnen ten zuiden van Rotterdam. In november 1994 ging hij bij de fusie tussen ZWN en Westnederland mee naar ZWN-OV. In maart 1998 werd hij voor export verkocht. De bus had 65 zitplaatsen. Aanvankelijk had hij 61 zitplaatsen, later met de rest van de serie gestandaardiseerd op 58.
ZWN 7907-7915: DAF MBG205DKTL530 -Den Oudsten, 1982
De 7907-7917 werden in november/december 1982 in dienst gesteld voor de lijnen vanuit Rotterdam Zuid en Spijkenisse. Ze waren gelijk aan het prototype, afgezien van de plaatsing van het defrosterroostertje in het front. Het aantal zitplaatsen bedroeg 65. In november 1994 gingen ze bij de fusie tussen ZWN en Westnederland op in het nieuwe ZWN-OV. De 7908, 7910, 7913-7914 werden in 1998 verkocht aan Bovo, voor export. De 7912 ging naar Milot die hem van december 1999 tot juli 2000 verhuurde aan het GVBA van Amsterdam waar hij in zijn gele kleur met het nummer 999 voornamelijk zwembadvervoer reed. Daarna kwam hij terecht bij Roda Tours in Duiven, nog steeds in zijn oude kleur en met nummer 999. De 7911 werd vlak voor de oprichting van Connexxion nog overgeplaatst naar de NZH vestiging Uithoorn. In mei 1999 gingen de 7907, 7909, 7911 en 7915 naar Connexxion. In 1999/2000 werden ook deze bussen afgevoerd, de nu naar Womy voor export naar Cuba. De 7911 en 7912 hebben in 1998 en 1997 nog een tijdje als Zomerbus Zeeland fietsbus gereden met minder zitplaatsen en ruimte voor fietsen.
NZH 7916-7933: DAF MBG205DKTL530 -Den Oudsten, 1982
In december 1982/januari 1983 kwam bij de NZH deze serie gelede bussen in dienst, voornamelijk voor de lijnen ten noorden van Amsterdam. Ze waren in de standaardbus uitvoering van die periode, met grijze schortplaten en rode banken. Het grote verschil met de ZWN bussen was de toegespitste achterkant, waardoor de uitzwaai beperkt werd. Bij de herverkaveling in mei 1994 ging bus 7933 naar Westnederland. In november 1994 ging hij bij de fusie tussen ZWN en WN over naar ZWN-OV. In 1998 werd hij aan Bovo verkocht, die hem doorverkocht aan Sneltax voor discovervoer (Bob's Saloon). De NZH voerde begin 1998 de 7916, 7918-7920, 7926, 7927, 7929 en 7930 af. De 7917, 7921-7925, 7928, 7931 en 7932 gingen in mei 1999 over naar Connexxion. Hier werden ze in 1999-2000 afgevoerd. Ze bleven altijd in oorsprongsuitvoering.
BBA 851-858 (7934-7941): DAF MBG205DKTL530 -Den Oudsten, 1982
De BBA had al in de vijftiger jaren enkele gelede bussen, maar dit waren de eerste moderne exemplaren. Ze kwamen in januari 1983 in dienst en verschilden van de NZH bussen slechts door de grote filmkast, zoals de BBA die algemeen toepaste. Voor het overige waren het normale standaardbussen met grijze schortplaten en rode banken. Wel plaatste de BBA later kunststof antivandalisme banken in de aanhanger, ook bij latere series. Ze hadden drie deuren en 59- zit en 65 staanplaatsen. Vanaf 1996 kregen ze de oranje/blauwe schortplaten. Sommige bussen kregen ook een gele bovenkant. De 857 is een tijdje wit geweest voor een nooit aangebrachte totaalreclame.
CN 7942-7956: DAF MBG205DKTL530 -Den Oudsten, 1983
Dit waren de eerste gelede bussen van Centraal Nederland. Ze werden in dienst gesteld in januari/februari 1983. Ze hadden drie deuren en een capaciteit van 55 zit- en 65 staanplaatsen. De voordeuren waren nog van het oude model en ook hadden ze nog grijze schortplaten. Later schilderde CN deze in twee kleuren blauw. Bij sommige bussen werd tegelijkertijd de witte bovenkant geel geschilderd. Ze reden op de drukke lijnen ten zuiden van Amsterdam en gingen dus bij de opsplitsing van CN in mei 1994 naar de NZH. Hier kregen ze alleen NZH stickers maar bleven verder onveranderd. De meeste werden in 1997 afgevoerd, maar de 7944, 7945, 7953 en 7955 gingen in mei 1999 nog naar Connexxion. De 7944 en 7955 werden al in juni 1999 verkocht, maar de 7945 en 7953 verdwenen pas in november 2000.
VAD 7957-7973: DAF MBG205DKTL530 -Den Oudsten, 1983
Reeds bij aflevering eind 1983 waren deze bussen bestemd om naar Centraal Nederland te gaan zodra de Flevospoorlijn geopend zou worden. Om die reden hadden ze ook drie deuren in plaats van twee, zoals bij de overige door de VAD op de route Lelystad-Amsterdam gebruikte bussen. Ze hadden wel meer zitplaatsen, namelijk 63, en slechts 59 staanplaatsen. Deze bussen hadden als eerste de nieuwe instapdeuren met slechts één ruit per deurpaneel, maar hadden wel nog de grijze schortplaten. Het was een pechserie: de 7971 verbrandde in 1984, de 7967 in 1985. De overige gingen in juni/juli 1987 naar Centraal Nederland en verhuisden naar het westelijk deel van het vervoergebied. Bij CN kregen ze blauwe schortplaten. Ze gingen in mei 1994 naar de NZH. Hier verbrandde de 7966 in 1994. De 7959-7961, 7964-7966, 7969, 7970, 7972 en 7973 werden in 1996/1998 afgevoerd. Omdat de bussen geen grote revisie hadden gehad waren ze behoorlijk afgereden. Maar omdat Midnet urgent gelede bussen in Nieuwegein nodig had gingen de 7957, 7958, 7962, 7963 en 7968 in october 1996 naar dit bedrijf. Ze haalden alle 5 zelfs nog de Connexxion tijd in mei 1999 maar werden in 2000 buiten dienst gesteld.
CN 7974-7976: DAF MBG205DKTL530 -Den Oudsten, 1983
De 7974-7976 kwamen in december 1983 bij Centraal Nederland in dienst. Ze hadden een capaciteit van 55 zit- en 70 staanplaatsen, dus veel minder zitplaatsen dan de VAD wagens. Het waren de laatste bussen met grijze schortplaten, maar ze hadden wel al de nieuwe deuren met slechts één ruit per deurpaneel.CN schilderde later de schortplaten blauw. Ze kwamen in het westen terecht en gingen in mei 1994 naar de NZH. Omdat ze nooit een grote revisie hadden gehad werden ze in 1997/1998 afgevoerd.
BBA 859-869 (7977-7987): DAF MBG205DKTL530 -Den Oudsten, 1983
In november/december 1983 kreeg de BBA een tweede serie gelede bussen, de 859-869. Ze hadden 59 zit- en 66 staanplaatsen en een grote filmkast, net als de eerste serie. Ze werden geleverd met gele schortplaten en hadden de nieuwe deuren met één ruit per paneel. Later begon men de schortplaten oranje/blauw te schilderen. De 866 had in 1992 De Efteling totaalreclame.
NZH 7988-7997: DAF MBG205DKTL530 -Den Oudsten, 1983/1984
In december 1983/januari 1984 kwamen bij de NZH de laatste bussen uit de serie 7988-7997 in dienst. Ze hadden drie deuren en een capaciteit van 59 zit- en 66 staanplaatsen. De voordeur was van het nieuwe model met één ruit per paneel. De kleuren waren geel met een witte bovenkant. Ze waren veel in Amsterdam te zien, op de lijnen naar Waterland. De 7993 verbrandde in november 1998, de overige gingen in mei 1999 over naar Connexxion. Daar werd de 7988 in 1999 afgevoerd en de 7989, 7991, 7994 en 7996 in 2000. De overige bleven langer in dienst.
ESO serie 7600-7656 (KLIK HIER VOOR EEN BOUWLIJST)
NZH 7600-7609: DAF MBG205DKFL530 -Den Oudsten, 1986
In 1986 kreeg de NZH weer een serie gelede bussen. Deze waren in de normale standaarduitvoering met drie deuren. Ze kregen het nieuwe bruine interieur. In mei 1999 gingen ze over naar Connexxion, waar ze nog steeds rijden.
CN 7610-7619: DAF MBG205DKFL530 -Den Oudsten, 1986
Bij Centraal Nederland kwamen in juli-augustus 1986 de 7610-7619 in dienst die over verschillende vestigingen verdeeld werden. Deze werden geleverd in een volledig gele uitvoering, kregen een grote filmkast en hadden bruine banken. Bij CN kregen ze later de schortplaten in twee kleuren blauw maar werden verder niet verbouwd. Omdat ze op langere lijnen werden ingezet kregen ze slechts twee deuren. Bij de opsplitsing van CN in 1994 gingen de 7610, 7612, 7614, 7616 en 7617 naar de NZH en de 7611, 7613, 7615, 7618 en 7619 naar Midnet. Afgezien van het plakken van stickers met de nieuwe bedrijfsnaam veranderde er echter niets aan de bussen. In mei 1999 kwamen ze bij de oprichting van Connexxion weer allemaal bij dezelfde onderneming terecht. Ook nu was het plakken van Connexxion-stickers de enige verandering. Nog steeds zijn de meeste in dienst vanuit diverse vestigingen in het voormalige CN gebied.
GADO 7620-7623: DAF MBG205DKFL530 -Den Oudsten, 1987
De eerste gelede bussen van de GADO kwamen in juli 1987 in dienst. Samen met de DVM ging de GADO gelede bussen inzetten op het drukke traject Groningen - Assen. Omdat hier vrij lange lijnen waren kregen ze maar twee deuren. Ook hadden ze een grote filmkast en geplakte ruiten. Ze waren helemaal geel. De 7620 kreeg later rode en blauwe strepen die de bus ook behield nadat hij met alle andere GADO bussen naar Arriva was gegaan. In mei 1999 kregen de bussen hun Arriva stickers. Ze zijn nog steeds in hun oorspronkelijke gele kleur in dienst.
DVM 7624-7629: DAF MBG205DKFL530 -Den Oudsten, 1987
Gelijk met de GADO bestelde de DVM bussen voor de diensten tussen Assen en Groningen. Ze kwamen in september 1987 in dienst. Ook deze bussen waren geheel geel, hadden een grote filmkast, slechts twee deuren en een capaciteit van 68/55. Ze hadden echter geen geplakte ruiten maar de normaal in rubber gevatte exemplaren. Ook deze bussen kwamen bij Arriva terecht en zijn nog steeds in dienst.
CN 7630-7634: DAF MBG205DKFL530 -Den Oudsten, 1987
Centraal Nederland stelde in september 1987 de 7630-7634 in dienst. Deze waren helemaal geel en hadden een grote filmkast. In tegenstelling tot de 7610-7619 kregen ze 3 deuren. De capaciteit was 55/66. Later kregen ze blauwe schortplaten. Ze reden in het westen van het CN-gebied en gingen in mei 1994 dus over naar de NZH. In mei 1999 ging de NZH op in Connexxion en gingen deze bussen mee, nog steeds in de CN-kleuren.
BBA 870-876 (7635-7641): DAF MBG205DKFL530 -Den Oudsten, 1987
De BBA was blijkbaar tevreden met de gelede standaardbus, want in september/october 1987 volgde een derde serie. Deze hadden weer een grote filmkast en drie deuren. Ze verschilden van de vorige leveringen door hun geplakte ruiten en volledig gele kleur. Ze hadden een capaciteit van 59/66. Later ging men de schortplaten oranje/blauw schilderen. De 870, 871 en 873-876 kregen in 1992 de De Efteling totaalreclame. Bus 871 verongelukte op 21 mei 1997 en werd door de verzekeringsmaatschappij verkocht aan handelaar Van de Wal. Deze verkocht hem aan Dutax waar hij werd opgeknapt en wit geschilderd. Sindsdien zet Dutax hem op BBA lijnen in.
GADO 7642-7651: DAF MBG205DKFL530 -Den Oudsten, 1988
De GADO kreeg een tweede serie gelede standaard streekbussen in maart 1988. Ze waren helemal geel, hadden geplakte ruiten en een grote filmkast. De bovenkant van de uitstapdeuren en een stuk van het front waren ook zwart geschilderd. De capaciteit was 64 zit- en 61 staanplaatsen. In tegenstelling tot de 7620-7623 kregen ze 3 deuren. In mei 1998 kregen ze Arriva opschriften maar bleven verder onveranderd.
BBA 877-881 (7652-7656): DAF MBG205DKFL530 -Den Oudsten, 1988
De laatste bussen uit de serie 7600-7656 kwamen in september 1988 weer bij de BBA terecht, waar ze de nummers 877, 878, 881, 880 en 878 kregen. Net als de 870-876 kregen ze geplakte ruiten, 3 deuren, een grote filmkast en waren ze helemaal geel. De capaciteit is 59 zit- en 66 staanplaatsen. Later werd begonnen met het oranje/blauw schilderen van de schortplaten. De 879 en 880 reden in 1992 met De Efteling totaalreclame. Deze bussen waren de allerlaatste standaardstreekbussen die gebouwd zijn.
ESO serie 7998-7999 (KLIK HIER VOOR EEN BOUWLIJST)
NZH 7898-7999: DAF MBG205DKFL530 -Den Oudsten, 1987
Op 22 mei 1987 werd een nieuwe bus-luchtverbinding Amsterdam-Den Haag-Rotterdam-Breda-London geopend. Deze lijn was een nieuw concept voor het "Intercity"-reizen. Door de unieke combinatie van luxe touringcars en het vliegtuig "de Vicker Super Viscount", kon tussen Amsterdam en London een comfortabele dienst aangeboden worden die tot één van de voordeligste kon worden gerekend. Deze dienst werd gereden met de NZH 7998 en 7999 en hete EURO SKYHOP. Men vertrok vanaf Amsterdam CS om 09.00 ma/za en 12.45 zo en was om 15.50 resp.19.15 in London Aldgate Station, via Oostende Airport waar over werd gestapt op het vliegtuig. Een retour koste toen fl. 150,=. Een hostess aan boord verzorgd de verkoop van broodjes en dranken. De bussen stonden gestald in de garage Purmerend.

De bussen kregen een "KLM"-front, geplakte ruiten, toerinterieur met toilet en slechts twee deuren. Ze kregen de NZH toerkleuren geel/wit met rode strepen. Na korte tijd werd de speciale dienst opgeheven, waarna ze gebruikt werden voor extra ritten, dagtochten en spitsvervoer. De toerstoelen werden vervangen door normale rode standaardstoelen en het toilet werd verwijderd. Wel behielden ze hun donkere stoffen wand en plafondbekleding en bagagerekken met luchtblazers. Ze werden een beetje de verschoppelingen van het NZH wagenpark en werden op verschillende plaatsen als reservebussen ingezet. In mei 1999 kwamen ze bij Connexxion terecht. Bijna waren ze al afgevoerd, maar vanwege het gebrek aan gelede wagens rond Utrecht verhuisden ze naar die regio, waar ze ook in 2002 nog in dienst zijn, in de oorspronkelijke kleuren.