Voor export gebouwde
Standaard Streekbussen
Israel - Frankrijk - België
TERUG/BACK/RETOUR

Slechts naar 3 landen werden nieuwe Nederlandse standaard streekbussen geëxporteerd: Israël, Frankrijk en België. De export naar Israël en de eerste export naar Frankrijk werden door Verheul gedaan. Verheul kreeg deze orders omdat het onderdeel was van het British Leyland concern dat de Nederlandse fabriek in de zestiger jaren al vaker gebruikt had voor speciale exportorders van chassis en complete bussen. Naar Israël werden in 1969-1970 112 twaalf meter bussen geleverd op een aangepast LVB-chassis. Voor Frankrijk werd een speciaal stadsbuschassis ontworpen, de LV45, waarop in 1968-1970 21 standaard streekbus carrosserieën werden gebouwd voordat Verheul ophield met de carrosseriebouw.

Ook Den Oudsten leverde enkele bussen naar Frankrijk. Dit waren 6 semitoerbussen op Scania chassis gebouwd in 1978-1979. De belangrijkste export van Den Oudsten bussen was naar België, waarnaar tussen 1973 en 1980 in totaal 58 standaard streekbussen op verschillende DAF en Leyland chassistypes werden geleverd.

In totaal zijn dus slechts 197 standaard streekbussen voor export gebouwd.

Alle foto's John Veerkamp, tenzij anders vermeld.

Israel
EGGED 300-369: Leyland-Verheul LA-70 en LNUB-70, 1969-1970
EGGED 450-490: Leyland-Verheul LNIA-70, 1969-1970

Doordat Verheul onderdeel was van het Leyland concern had men de mogelijkheid een aantal opdrachten voor Leyland uit te voeren. Een belangrijke opdracht voor complete bussen was er voor Israel's grootste busbedrijf, EGGED. In1969-1970 werden twee series van in totaal 111 bussen, de 300-369 en 450-490, geleverd. De in aanbouw zijnde 491-499 gingen bij de brand in de Verheul fabriek op 9 december 1970 verloren. De 300-en waren uitgevoerd als stadsbus, de 450-en als lijnbus. Aanvankelijk waren de bussen donkerblauw geschilderd, later lichtblauw met wit en uiteindelijk rood met wit kleurenschema geintroduceerd.


onderste foto: EGGED brochure

Frankrijk
Naar Frankrijk zijn twee types standaard streekbussen geleverd, in beide gevallen modellen die in Nederland niet voorkwamen en in beide gevallen slechts in kleine aantallen.
KLIK HIER VOOR EEN BOUWLIJST
Leyland-Verheul LV45 -Verheul, 1968-1970
Leyland-Verheul LV45 -BOVA, 1970

Verheul ontwierp in 1968 een korte stadsbus met acherin geplaatste motor voor de Franse markt, de Leyland-Verheul LV45. Er werden uiteindelijk nog slecht 20 van deze bussen gebouwd in 1970, nog 5 met een carrosserie van Verheul zelf en 15 met een door BOVA in opdracht van Verheul gebouwde carrosserie. Ze kwamen terecht in Brest, Besancon, Toulon, Arles, Perpignan, Lorient, Arles en Cherbourg.

foto: A.v.d.Burg & C.Bos
Scania BR86 -Den Oudsten
Scania BR116 -Den Oudsten

Den Oudsten leverde in 1978 en 1979 in totaal 6 bussen aan twee Franse bedrijven. Deze waren gebouwd op de Scania BR86 en BR116 chassis. De twee BR116 bussen hadden een brede middenuitstap, de BR86 bussen hadden een smalle achteruitstap. De bussen hadden een KLM-front en waren in een semi-toer uitvoering. De eerste bus ging naar Roger Hamol, de andere 5 naar Philibert.

onderste foto: Frans Angevaare

België
In totaal zijn er 58 Nederlandse standaard streekbussen voor Belgische privé bedrijven gebouwd in de periode 1973-1980. Deze bedrijven reden tot 1977 lijndiensten in opdracht van de Belgische Spoorwegen (NMBS) of de NMVB (Nationale Maatschappij van Buurtspoorwegen), vanaf september 1977 alleen nog maar in opdracht van de NMVB, en sinds 1991 in opdracht van De Lijn in Vlaanderen of de TEC in Wallonië. De bussen van privé bedrijven (pachters) moeten voldoen aan een eisenpakket opgesteld door de beherende maatschappij. Vooral de NMVB had vanaf 1979 zeer strikte regels waarbij een lagere vloer met achterin geplaatste motor en brede instap de standaard waren. Hierdoor voldeed de normale Nederlandse streekbus niet meer aan deze eisen en kon dus niet meer geleverd worden. Dit leidde wel nog tot de bouw van drie exemplaren op het speciaal voor België ontwikkelde DAF SB210 chassis, maar daarna werden geen nieuwe standaard streekbussen meer naar België geleverd. Nog vermeld dient te worden dat ook de kleuren van de bussen gestandaardiseerd waren: in NMBS uitvoering waren ze groen en boven crème, in NMVB uitvoering rood en boven crème tot september 1977, daarna waren ze oranje en boven lichtgeel, gescheiden door een blauwe band, en vanaf 1988 wit met oranje schortplaten en blauwe strepen. In de De Lijn uitvoering zijn de bussen wit met grijze schortplaten en gele vlakken, in TEC uitvoering zijn ze rood, geel en grijs. Er zijn voor zover bekend geen rode Nederlandse standaardbussen geweest. Slechts enkele exemplaren zijn overgeschilderd in de in 1988 ingevoerde witte kleur, in de TEC kleuren of in de De Lijn uitvoering. Overigens hadden al deze bussen vanaf 1977 6-cijferige nummers waarbij de eerste 4 cijfers een code voor het pachtcontract waren en de laatste twee het door het bedrijf toegekende busnummer. Een bedrijf kon verschillende pachtnummers hebben, zoals bij de STACA en Picavet te zien is.

Er zijn verscheidene uitvoeringen van de standaardbus naar België geleverd, waarbij er diverse waren die in Nederland niet voorkwamen.
KLIK HIER VOOR EEN BOUWLIJST
DAF MB200DK(D)L600 -Den Oudsten
Op DAF MB200 chassis met een wielbasis van 6 meter werden 38 bussen in de normale uitvoering geleverd aan STACA (28), Picavet (2), De Schelde (4), Van Mullem (1), De Berk (1) en De Reys (2). De in 1973 en 1974 geleverde bussen, 20 stuks, hadden nog de grote DAF letters op het front, de latere bussen hadden de smalle strip met Den Oudsten-DAF. De allereerste bus (bovenste foto) had een speciale grille met de tekst "standaard Den oudsten". Op de twee laatste STACA exemplaren na waren al deze bussen oorspronkelijk groen en werden later oranje overgeschilderd. Een bus werd nog in de De Lijn kleuren geschilderd. Deze bussen hadden het normale standaard interieur met de rode banken.

bovenste foto: A.v.d.Burg & C.Bos
DAF MB200DK(D)L600 -Den Oudsten
De vanaf 1975 geleverde DAF MB200-en hadden de nieuwe grille met in kleine letters Den Oudsten-DAF. Bij de STACA hadden 8 bussen een DKL1160 motor in plaats van de normale DKDL1160.

foto: A.v.d.Burg & C.Bos
DAF MB200DKDL600 -Den Oudsten
De 3 DAF MB200DKDL600 bussen voor Diana Cars hadden een smalle uitstap, een unieke uitvoering. Voor het overige waren ze in de normale uitvoering met rode banken. Deze bussen kon men zien in Sint Niklaas. Twee bussen waren uit 1974 en hadden de oude grille met grote DAF letters, een exemplaar was uit 1975 en had de nieuwe grille. Dankzij de smalle uitstap hadden ze meer zitplaatsen, maar liefst 53. De bussen met brede uitstap hadden normalerwijze 45 zitplaatsen.
DAF MB200DKL564 -Den Oudsten
Van de versie met korte wielbasis, de DAF MB200DKL564, werden slechts drie exemplaren naar België geleverd, aan de STACA, in 1978 en 1979. Deze bussen werden oranje geleverd. Een bus ging over naar dochterbedrijf Picavet en werd later in TEC kleuren geschilderd, een STACA exemplaar kwam in de De Lijn kleuren. Deze bussen waren gelijk aan de Nederlandse exemplaren, met rode banken zonder plateaus. Alleen was aan de deurkant de volgorde van de ramen anders. Terwijl bij de bussen met smalle deur de 3 ramen tussen de voor- en de middendeur even groot zijn, is in Nederland bij de versie met brede instap het eerste raam smaller gemaakt. Bij de 3 Belgische bussen van dit model heeft het eerste raam echter de normale breedte en is het tweede raam smaller gemaakt. De reden hiervan is simpel: de Belgische bussen hebben een filmkast die opgehangen is aan de eerste ruit na de voordeur. Deze filmkast is echter te breed om aan het smalle raam te hangen, dus werden de eerste twee ruiten omgedraaid.
DAF MB200DKDL600 -Den Oudsten
De drie in 1978 aan de VBM geleverde DAF MB200DKDL600’n kregen een KLM-front.. In Nederland kwam deze uitvoering bij de EMA voor, maar daar hadden de bussen een achteruitstap, terwijl de VBM exemplaren een smalle middenuitstap hadden. Een van deze bussen werd aan het eind van zijn carrière nog in de in 1988 ingevoerde wit/oranje kleur uitgevoerd. Ze hadden het normale Nederlandse interieur met rode banken.
DAF SB210DKL550 -Den Oudsten
Een interessante en alleen voor België gebouwde uitvoering van de standaardbus was die op DAF SB210-chassis. Dit chassis had de motor achterin maar verschilde van het Nederlandse SB200 en SB201 chassis doordat achter de middendeur een trede was aangebracht, terwijl bij de SB200/201 de vloer schuin omhoog liep. Doordat Den Oudsten de carrosserie verder hetzelfde hield als bij de MB200 en er geen plateaus of podesten waren aangebracht, zaten de passagiers in het voorste deel van deze bus nogal laag; de hoofden kwamen net boven de onderkant van de ramen uit. De toegepaste stoelen waren de nieuwe stadsbusbanken zoals gebruikt in, bijvoorbeeld, de 6400-serie stadsbussen van de NZH in Nederland. De middenuitstap was verder naar voren geplaatst dan op de bussen met middenmotor chassis. Slechts 3 van deze bussen werden gebouwd, 1 voor Picavet en 2 voor de STACA. De Picavet bus werd later in de TEC kleuren overgeschilderd.
DAF TB163DT605 -Den Oudsten
Tenslotte was er in België nog één standaardbus op het DAF TB163DT605 chassis met frontmotor, in 1975 geleverd aan De Berk. Deze was gelijk aan de TAD-Krijger 14 uit Nederland, waarmee hij in serie was gebouwd.

foto: Jos Nederend
Leyland LVB668 -Den Oudsten
Er werd aan de STACA in 1975 een standaard streekbus op Leyland LVB668 chassis geleverd in de normale standaarduitvoering, met smalle deur en rode banken. Het Leyland LVB668 chassis is de door Leyland België geassembleerde versie van de Leyland-Verheul LVB668.

foto: Den Oudsten brochure
Leyland LVB668 -Den Oudsten
Ook uniek voor Belgie zijn de Leyland standaardbussen met KLM-front, waarvan er 6 gebouwd zijn. In Nederland heeft slechts één Leyland een KLM-front gehad, de van Kooten 14, en dat was ook nog een tweede front. Twee van deze Leylands zijn op het in België geassembleerde Leyland LVB668 chassis opgebouwd. Ze werden geleverd aan Diana Cars in 1977. Verder waren deze bussen in de normale standaarduitvoering met de rode banken en smalle instap.
Leyland LI-BRT 12 -Den Oudsten
Er werden door Den Oudsten 4 bussen geleverd op in Denemarken geassembleerde Leyland LI-BRT12 chassis, ook weer met het KLM-front. Dit chassis was gebouwd met gebruikmaking van dezelfde componenten als het LVB668 chassis, maar had toch wat andere specificaties. Uiterlijk is dit te zien aan de andere wielbasis. Bij vergelijking van de twee types valt de andere plaatsing van de vooras op. Twee bussen werden in 1977 geleverd aan de STACA en een aan Picavet. In 1978 werd nog een bus geleverd aan Van Pee. Deze had een smalle uitstap en daardoor meer zitplaatsen.