Huidige openbaarvervoerconcessies in Nederland / current public transport concessions in the Netherlands

Per 10 december 2023 is nieuw:
-Lelystad en Regio IJsselmond: deze zijn geintegreerd in de IJssel-Vecht concessie van EBS, die daarmee groter werd.
-Zaanstad en Waterland. Deze concessies zijn samengevoegd tot een nieuwe concessies Zaanstad-Waterland. Deze wordt uitgevoerd door EBS.
-Twents. Deze concessie wordt overgenomen van Syntus door Arriva. De looptijd is zeer kort omdat de opdrachtgever wil afwachten hoe de reizigersaantallen zich ontwikkelen en hoe de verduurzaming in het treinverkeer doorzet. De concessie-eisen kunnen dan aangepast worden.
New as of December 10, 2023:
-Lelystad and IJsselmond Region: these are integrated into the IJssel-Vecht concession of EBS, which will therefore became larger.
-Zaanstad and Waterland. These concessions are merged into a new Zaanstad-Waterland concession. This is carried out by EBS.
-Twents. This concession has been taken over from Syntus by Arriva. The duration is very short because the region wants to wait and see how passenger numbers develop and how sustainability in train traffic continues. The concession requirements can then be adjusted.

Concessies (vetgedrukte concessies hebben een concessiepagina) (if printed in bold there is a concession page):

Achterhoek-Rivierenland (Provincie Gelderland) Arriva, 12.12.2010 – 13.12.2025
Airport Shuttle Lelystad (Provincie Flevoland) Arriva, 01.04.2020 – 31.03.2030
Amstelland-Meerlanden (Vervoerregio Amsterdam) Connexxion, 10.12.2017 – 11.12.2032
Arnhem Nijmegen (Provincie Gelderland) Hermes (Breng), 09.12.2012 – 30.06.2026
Bus Rotterdam (MRDH) RET, 08.12.2019 – 09.12.2034
Busvervoer Almere (Gemeente Almere) Keolis Nederland, 10.12.2017 – 11.12.2027
Drechtsteden, Molenlanden en Gorinchem (Provincie Zuid-Holland) Qbuzz, 09.12.2018 – 10.12.2033
Fryslân (Provincie Fryslân) Arriva, 11.12.2022 – 14.12.2024
Gooi- en Vechtstreek (Provincie Noord-Holland) Transdev Nederland, 11.07.2021 – 14.12.2030
Groningen-Drenthe (OV-bureau Groningen-Drenthe (OVBGD) ) Qbuzz, 15.12.2019 – 08.12.2029
Haaglanden Stad (MRDH) HTM, 08.12.2019 – 09.12.2034
Haaglanden Streek (MRDH) EBS, 25.08.2019 – 14.12.2030
Haarlem-IJmond (Provincie Noord-Holland) Connexxion, 03.09.2017 – 04.09.2027
Hoeksche Waard – Goeree-Overflakkee (Provincie Zuid-Holland) Connexxion, 13.12.2015 – 13.12.2025
IJssel-Vecht (Provincies Flevoland, Gelderland en Overijssel) EBS (RRReis), 1.12.2022 – 08.12.2035
Limburg (Provincie Limburg) Arriva, 11.12.2016 – 13.12.2031
Noord-Holland Noord (Provincie Noord-Holland) Connexxion, 22.07.2018 – 01.07.2028
Oost-Brabant (Provincie Noord-Brabant) Arriva (Bravo) ), 14.12.2014 – 12.12.2026
Parkshuttle Rivium (MRDH) Connexxion (2018 – 2021), Transdev (2021 – 2033) 09.12.2018 – 10.12.2033
Publiek Vervoer Groningen-Drenthe (OV-bureau Groningen-Drenthe (OVBGD) ) CTS, DVG, De Grooth, Nuis, UVO, 08.04.2018 – 31.07.2024
Schiphol Landside/Airside (Schiphol) Arriva Touring, 01.04.2020 – 01.04.2024 (Airside) 01.11.2020 – 01.11.2025 (Landside)
Stadsvervoer Amsterdam (Vervoerregio Amsterdam) GVB, 01.01.2012 – 14.12.2024
Twente (Provincie Overijssel) Arriva (RRReis) , 10.12.2023 –11-12-2027
Provincie Utrecht (Provincie Utrecht) Syntus, 11.12.2016 – 13.12.2025
Regio Utrecht (Provincie Utrecht) Qbuzz, 08.12.2013 – 13.12.2025
Veluwe-Zuid (Provincie Gelderland) Hermes (RRReis), 11.12.2022 – 30.06.2026
Voorne-Putten en Rozenburg (MRDH) EBS, 09.12.2018 – 09.12.2028
Waterland (Vervoerregio Amsterdam) EBS, 11.12.2011 – 09.12.2023
West-Brabant (Provincie Noord-Brabant) Arriva (Bravo) , 14.12.2014 – 05.07.2025
Zaanstreek-Waterland (Vervoerregio Amsterdam) EBS, 10.12.2023 – 10-12-2033
Zeeland (Provincie Zeeland) Connexxion, 14.12.2014 – 14.12.2024
Zuid-Holland Noord (Provincie Zuid-Holland) Arriva, 09.12.2012 – 14.12.2024
Zuidoost-Brabant (Provincie Noord-Brabant) Hermes (Bravo), 11.12.2016 – 12.12.2026