NLD-EBS Waterland

Netherlands -
Startdate: dd: 2011-12
Enddate: dd: 2023-12-09

General information

Klik hier om terug te gaan naar de huidige concesssies pagina.

For English see below.

(deze concessie liep op 9 december 2023 af en werd geintegreerd met Zaanstad in een nieuwe concessie Zaanstad-Waterland, met EBS als vervoerder. Omdat de nieuwe elektrische bussen niet beschikbaar waren bleef het oude EBS materieel doorrijden. Daarom blijft deze pagina tijdelijk onder “huidige concessies” staan)

Waterland was de eerste concessie die EBS won. Het nam de belangrijke regio ten noorden van Amsterdam over van Connexxion.

Hoofdroutes lopen van Amsterdam Centraal Station en Amsterdam Bijlmer naar Purmerend en Volendam/Edam en strekken zich uit tot Hoorn in het noorden. Met de opening van de Noord-Zuidlijn in Amsterdam werden veel routes van Amsterdam Centraal Station ingekort tot Amsterdam Noord.

EBS was ook de eerste exploitant die een grote Scania-busvloot introduceerde. Aanvankelijk werd een klein deel van de concessie (schoolroutes) uitbesteed aan TCR, maar dit duurde niet lang. De exploitatie van de expresroutes met de Scania-Higer semi-touringcars werd uitbesteed aan Oostenrijk, dat de voertuigen ook voor andere doeleinden kon inzetten. Al snel bleek dat er te veel bussen waren en sommige voertuigen werden verkocht of verhuurd aan andere bedrijven. De opening van de Noord-Zuidlijn leidde verder tot vlootinkrimpingen. Een deel van de snelbusvloot ging naar de EBS-activiteiten in Polen. De enige toevoeging aan de vloot waren tien elektrische gelede bussen van VDL.

De kleurstelling van de snel-/hoofdroutes was in de nieuwe rood-donkergrijze kleuren van Rnet, zoals voorgeschreven door de regionale concessieverlener. Andere bussen waren in een gele kleurstelling. Er waren echter te veel rode bussen en te weinig gele, later ook omgekeerd. Dit had tot gevolg dat de rode bussen uit de 4000-serie op verschillende tijdstippen geel werden en de gele bussen uit de 5000-serie rood. Om een doorlopende nummering van de rode bussen die geel waren geworden te behouden, werden sommige hernummerd. Verschillende bussen veranderden twee keer van kleur en uiteindelijk werden alle oorspronkelijk rode bussen weer rood. Omdat de nummers niet terug veranderden, resulteerde dit er bijvoorbeeld in dat de oorspronkelijke 4052 nu de 4103 is.

EBS heeft op 10 december 2023 de nieuwe concessie Zaanstad-Waterland gewonnwn, die de concessies Waterland en de aangrenzende regio Zaanstad samenvoegt. Omdat de nieuwe elektrische bussen van VDL bij aanvang van de concessie niet beschikbaar waren, bleef de vloot van Waterland in doorrijden.

———————————-

Waterland was the first concession won by EBS. It took the important region north of Amsterdam over from Connexxion.

Main routes run from Amsterdam Central Station and Amsterdam Bijlmer to Purmerend and Volendam/Edam, extending to Hoorn in the north. With the opening of the North-South subway line in Amsterdam many routes were curtailed from Amsterdam Central Station to Amsterdam Noord.

EBS was also the first operator to introduce a large Scania bus fleet. Initially, a small part of the concession (school routes) was subcontracted to TCR, but this did not last long. Operation of express routes using the ScaniaHiger semi-coaches was subcontracted to Oostenrijk, who could also use the vehicles for other purposes. It soon turned out there were too many buses, and some vehicles were sold or leased to other companies. The opening of the North-South metro line further led to fleet reductions. Part of the express bus fleet went to the EBS operations in Poland. The only addition to the fleet were ten VDL electric articulated buses.

Livery of express/main routes was in the new Rnet red-dark grey colours as mandated by the regional concession grantor. Other buses were in a yellow livery. However, at one time there were too many red buses and not enough yellow ones, and vice-versa. This resulted in red 4000-series buses becoming yellow and yellow 5000-series buses red at various points in time.  To maintain a continuous numbering of the red buses that had become yellow, some were renumbered. Several buses changed colours twice and in the end all originally red buses became red again. As numbers did not change back this resulted in, for example, the original 4052 now being the 4103.

EBS won the new concession Zaanstad-Waterland, which merged its Waterland concession with the adjacent Zaanstad region, on 10 December 2023. As the new VDL electric buses were not available at the start of the concession, the Waterland fleet continued in service.


Fleet list
Operator pictures1001-1025: Scania CK320UA Omnlink artic., Rnet
1030-1039: VDL Citea SLFA-181 Electric artic. Rnet
3001-3047: Scania K320UB -Higer H30, Rnet
4001-4103: Scania CK230UB Omnilink 12,7 m, Rnet
5001-5036: Scania CK230UB Omnilink, 12 m, yellow
8001-8007: Mercedes-Benz O516Di City 65, yellow
9001-9003: Volkswagen T5 City 1L -Kutsenits, yellow
9004: Mercedes-Benz Sprinter, yellow

Renumbering and colour change:
4052, 4068, 4097: red buses that became yellow
4099-4102: renumbered red buses that became yellow
4052, 4068, 4097: renumbered red buses (ex 4103/02/01)
4097-4098, red buses that became yellow
4097-4103: yellow buses that became red again
5014,33,34,36: yellow buses that became red

Returning buses:

3006/11/13/14: buses returned from Poland
4001: bus returned from Arriva Limburg
5031: bus returned from Arriva Limburg

TCR buses:
497-499: Mercedes-Benz O530G Citaro G (March-Dec 2012)