Buses in Belgium
30,528 sq km.
Popul.: 10,431,477
Large cities: Brussels, Liège, Antwerpen, Gent. Charleroi
 

 

 

 

 

Information has been obtained from sources as referenced and the persons indicated below.

This site is divided into several subpages.
Please click on the links below
:
De Lijn Door De Lijn aangeschafte bussen
Door de TEC aangeschafte bussen
MIVA Bussen van MIVA, Antwerpen
MIVB Bussen van MIVB/STIB, Brussel
MIVG Bussen van MIVG, Gent
STIC Bussen van STIC, Charleroi
STIL Bussen van STIL, Liège
STIV Bussen van STIV, Verviers
Bussen van de NMVB/SNCV
 
Toerbussen
 
Busbouwers

Het bus- en tramvervoer in België wordt gekenmerkt door een aantal fasen, die zeer sterk politiek beinvloed zijn:

-op nationaal niveau kwam het bus- en tramvervoer al begin twintigste eeuw in handen van de Nationale Maatschappij van Buurtspoorwegen (NMVB), met uitzondering van spoorwegaanvullende en -vervangende busdiensten die in handen van de Nationale Maatschappij van Belgische Spoorwegen (NMBS) waren. Een gedeelte van de NMVB busdiensten en alle spoorwegbusdiensten werd door privé bedrijven (pachters) gereden. Alle bussen waren in de kleuren van de NMVB (rood) of de NMBS (groen). Er waren slechts een tiental lijnen die hier buiten vielen en onafhankelijk bediend werden. In 1977 werden de busdiensten van de NMBS onder de verantwoordelijkheid van de NMVB gebracht.

-in een zestal steden reden particulier opgerichte tram en, in een aantal gevallen, busbedrijven. De bus en tramdiensten werden in de negentienvijftiger en begin zestiger jaren gerestructureerd, wat resulteerde in de MIV's: Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Antwerpen (MIVA), Brussel (MIVB-STIB), Gent (MIVG), Charleroi (STIC), Luik (STIL), Verviers (STIV).

-in 1991 werd, in het kader van de federalisering van België de NMVB opgesplitst in een Vlaams (VVM -De Lijn) en een Waals gedeelte (SRWT -TEC). Tegelijkertijd werden de MIVA (Antwerpen) en MIVG (Gent) in De Lijn geintegreerd en de STIC (Charleroi), STIL (Luik) en STIV (Verviers) in de TEC opgenomen. Alleen de MIVB te Brussel bleef bestaan. De ca 150 pachtbedrijven gingen nu rijden voor de De Lijn en de TEC met bussen in de kleuren van die bedrijven.

>Hier worden de bedrijven vanaf ca 1965 behandeld, dus vanaf het ontstaan van de MIV's. Bij de pachters wordt de nadruk gelegd op de gebruikte bustypes. Ga voor actuele informatie over de TEC, De Lijn en de pachters naar de uitstekende site van Steve Delaplace!

Contributions were made by:
John Veerkamp
Buses World Wide
(maps and basic data: www.cia.gov)

(This site will be further developed over time)

WE WELCOME ANY ADDITIONAL INFORMATION AT
info@bus-europe.com