STIV
1962-1991
TERUG/BACK/RETOUR

De Société des Transports Intercommunaux de l'Agglomération Verviétoise (STIV) ontstond in 1962 als de opvolger van de Tramways Verviétois. De laatste, totaal versleten trams, reden nog tot 1967. De TV kocht in 1956 zijn eerste bussen. De TV, en later de STIV, was het kleinste van de Belgische lokale vervoerbedrijven en eigenlijk een anomalie omdat in alle andere steden van deze grootte het openbaar vervoer door de NMVB werd uitgevoerd. Verviers is een oude textielstad in de Ardennen, waarbij het centrum en de industriegebieden langs het riviertje liggen. De buitenwijken liggen op de heuvels om de stad. De bevolking van Verviers zelf bedraagt ook nu nog nauwelijk meer dan 50.000 mensen. Het gebied dat door de STIV bedient werd was wat groter en telde zo'n 80.000 inwoners. De belangrijke spoorlijn Luik-Aken loopt door Verviers. De tram- en later de busdiensten rijden over zeer geaccidenteerd terrein en komen bij elkaar bij het station en het centrum. Het wagenpark is altijd bescheiden gebleven. Wel was de STIV het het enige bedrijf dat DAF SB200 en SB201 bussen in dienst heeft gehad. Ook gebruikte men als enige bussen met drie deuren. De wagens waren donkergroen met een grijze bovenkant, alleen de laatste serie was in een helderder kleur groen met witte strepen. In 1991 werd de STIV in de TEC Liège-Verviers geintegreerd.

Buswagenpark
Serie chassis carrosserie capaciteit bouwjaar opmerkingen afvoer
11-14 Brossel A94DAR -Leyland Jonckheere 31/39 1956 1962 ex TV 1970
15-19 Brossel A94DAR -Leyland Jonckheere 31/39 1958 1962 ex TV 1970
20-32 Brossel A94DAR -Leyland Jonckheere 31/39 1962 - 1975
33-62 DAF SB200DO520 Jonckheere 32/58 1969 - 1981/1990
63-75 DAF SB201DKDL520 Jonckheere 32/58 1975 - 1991 => TEC 363-375
01-30 Van Hool A120/50-MAN Van Hool 32/63 1980/1981 - 1991 => TEC 101-130
80-89 Van Hool A120/31-MAN Van Hool 36/52 1989/1990 - 1991 => TEC 380-389Het lijnennet van de STIV was radiaal, met een achttal lijnen (in 1980: 1, 1 doorstreept, 2, 3, 5, 6, 7, 8) van ieder ca 8 km. Men gebruikte lijnkleuren. De garage was in Stembert. Kaartjes waren van simpele afscheurtype, waarbij er ook meerrittenkaarten en maandabonnementen waren.
klik op de foto's voor meer en grotere foto's
STIV bussen
Serie 11-14: Brossel A94DAR-Leyland -Jonckheere
1956

Dit waren de eerste bussen van de Tramways Vervietois. Vanaf 1962 reden ze bij de STIV. In 1970 werden ze afgevoerd, toen de nieuwe serie 33-62 in dienst kwam.
Serie 15-19: Brossel A94DAR-Leyland -Jonckheere
1958

Een tweede serie bussen kwam in 1958 bij de TV in dienst. Ze waren van hetzelfde type als de twee jaar eerder aangeschafte 11-14 en werden eveneens in 1970 afgevoerd.
Serie 20-32: Brossel A94DAR-Leyland -Jonckheere
1962

Na de vorming van de STIV kwam een derde serie Brossel bussen in Verviers in dienst. Hiermee kwam het wagenpark van de STIV op 22 bussen. Deze serie werd in 1975 vervangen door de nieuwe DAFs 63-75. Een exemplaar, de 21, bleef nog jarenlang in dienst als leswagen van een rijschool, in de kleuren van de STIV.
Serie 33-62: DAF SB200DO520 -Jonckheere
1969

In 1969 werd het wagenpark van de STIV in een keer flink uitgebreid met de indienstelling van de 30 bussen van de serie 33-63. Daar stond slechts de afvoer van de 11-19 tegenover, zodat er nu 43 bussen waren. De 33-62 waren gebouwd op het chassis van de Nederlandse standaard stadsbus, de DAF SB200 en waren daarmee uniek in België. De carrosserie was van het toenmalige Jonckheere standaardmodel. De drie deuren waren ook uniek in België. Pas in de negentiennegentiger jaren zouden andere bedrijven ook driedeurige bussen in dienst stellen. Het grootste deel van deze serie werd in 1981 vervangen door de neiuwe 01-30, maar enkele bussen hielden het nog tot 1989-1990 uit.
Serie 63-75: DAF SB201DKDL520 -Jonckheere
1975

De 13 bussen van de serie 63-75 uit 1975 vervingen de serie 20-32, dus exact hetzelfde aantal, waardoor de wagenparkgrootte gelijk bleef. Net als de 33-62 waren ze op het Nederlandse standaard stadsbuschassis gebouwd, dat ondertussen gemoderniseerd was en SB201 werd genoemd. Tevens hadden ze nu de DAF DKDL1160. De carrosserie was ook grotendeels gelijk aan die van de 33-62 maar de nieuwe grille met de gestyleerde J van Jonckheere gaf ze toch een ander aanzien. De bussen van deze serie waren nog aanwezig toen de STIV in 1991 in de TEC opging. Ze kregen de TEC nummers 363-375 maar bleven groen.
Serie 01-30: Van Hool A120/50-MAN -Van Hool
1980-1981

In 1980/1981 stapte de STIV met de introductie van de serie 01-30 over op de Belgische standaardbus, de Van Hool A120. Ze verschilden echter weer van de elders in België gebruikte exemplaren door de drie deuren. In 1991 ging deze serie over naar de TEC en werd omgenummerd in 101-130. Ook werd in ieder geval een deel van de wagens in de TEC kleuren geschilderd voordat ze rond 1996 werden afgevoerd.
Serie 80-89: Van Hool A120/31-MAN -Van Hool
1989-1990

De laatste door de STIV aangeschafte bussen waren de 80-89 uit 1989/1990. Het waren weer Van Hool A120 standaardbussen met drie deuren. Er waren enkele detailverschillen met de 01-30, zoals de glazen deuren. Het opvallendste verschil was echter de kleur, die feller groen met wit geworden was. Geen oudere bussen werden in deze kleuren geschilderd. De 80-89 vervingen de laatste bussen uit de 20 jaar oude serie 33-62, waardoor het wagenpark ten tijde van de overname door de TEC uit de serie 63-75, 01-30 en 80-89 bussen bestond. De 80-89 werden door de TEC omgenummerd in 380-389 en in de nieuwe TEC kleuren geschilderd.