NLD-Stichting voor Islamitisch Onderwijs, NLD-Rotterdam