Duinkerken export

click on the picture for a larger version

Ex Nederlandse bussen voor export in Duinkerken /
ex Dutch export buses in Duinkerken

klik op de foto voor een grotere versie


Ook deel van de eerste levering naar Marokko in april 1990 waren 4 ex GVA (Arnhem) DAF MB200DKDL600 -Den Oudsten bussen in blauwe kleur, de 79, 81, 82 en 83, die hier alle vier te zien zijn. Dit werden de RATC (Casablanca) 3042-3045. Verder is nog een rode DAF MB200DKDL500 -ZABO ex BBA te zien en een aantal gele DAF MB200DKDL600 -Den Oudsten standaard streekbussen. Hiervan is alleen de ZO 6183, rechts op de foto, herkenbaar. Deze driedeurs bus werd de RATC 3031. Goed te zien is overigens dat de ZO en GVA stadsbussen dezelfde rode banken hadden. De eerste groep bussen voor Casablanca bestond voorzover bekend uit 16 ex BBA 300-en, 13 ex ZO driedeurs bussen (61xx), een ex ZO tweedeurs streekbus (6198), twee ex ZWN/SW streekbussen (6162 en 6165) en de vier ex GVA bussen. Aangezien de foto's suggereren dat er 34 bussen stonden (5 rijen van 7 met de plaats linksachter open) is het mogelijk dat de twee ex ZWN bussen met de volgende levering zijn gegaan.
Also part of the first shipment to Morocco in April 1990 were four ex GVA (Arnhem) DAF MB200DKDL600 -Den Oudsten buses in blue livery, 79, 81, 82 and 83, which can all be seen in the picture. They became RATC (Casablanca) 3042-3045. In addition an red ex BBA DAF MB200DKDL500 -ZABO can be seen and an number of yellow standard regional buses. Only one can be identified as the ZO 6183. This three-door variant became RATC 3031. This three door ZO urban version, mainly for Eindhoven city services) had the same red seats as the Arnhem city buses, as can clearly be seen. As far as is known the first batch of ex Dutch buses for Morocco, which all went to Casablanca, comprised 16 ex BBA 300-series ZABO citybuses, 13 ex ZO three-door buses (series 61xx), one similar bus in inter-urban two-door layout (6198), two similar buses ex ZWN/SW (6162 and 6165) and the four ex GVA buses. As the pictures seem to show a lineup of 34 buses (5 rows of 7, with one spot in the left rear corner open), it could be that the two ex ZWN buses were shipped later.