Den Oudsten B79 bussen
1978-1986
TERUG/BACK/RETOUR

Eind 1970-er jaren startte Den Oudsten de bouw van een nieuw bustype, als opvolger van de standaard streekbus. Gepland waren een bus op DAF chassis, op Volvo chassis, op Leyland chassis en een integrale bus. Uiteindelijk werden er van de 4 geplande prototypes slechts twee gebouwd: een op DAF chassis en een integraal gebouwde bus die de B79 werd genoemd. Deze werden uitgebreid getest door de streekvervoerbedrijven, maar tot bestellingen kwam het niet. De bus was te duur in vergelijking met de streekbus. Waarschijnlijk speelde ook een rol dat het verschil met de standaard streekbus helemaal niet zo groot was. Van de later ingevoerde lage vloer, geplakte ruiten en electronische filmkast was bijvoorbeeld nog geen sprake. Slechts het GVA in Arnhem had zich al vastgelegd en kocht 28 dieselbussen, waarmee men nooit echt gelukkig is geweest en die dan ook relatief snel werden afgevoerd. Tevens werd een trolleybusversie voor Arnhem ontwikkeld waarvan er 41 geleverd werden in de periode 1979-1986. Deze waren succesvoller.

Wel bouwde Den Oudsten een serie 59 midibussen op een gemodificeerd Mercedes Benz O303/11R chassis. Ondanks de achterin geplaatste motor hadden ze, omdat ze op een touringcarbasis waren opgebouwd, een hoge vloer. Deze busjes werden in 1979-1980 geleverd.

Den Oudsten B79 prototypes
CAB 7900
DAF MB210DKDL560 -Den Oudsten
1978

Prototype 7900 werd in 1978 gebouwd op een gemoderniseerd DAF ondervloermotor chassis, de MB210. De gebruikte motor was de DKDL1160, bekend van het MB200 en SB201 chassis. De bus werd getest door verschillende bedrijven, zoals GADO, TET, GVA en BBA. In 1980 kwam hij bij ZWN terecht, dat toen een bussentekort had. Hier bleef hij en ging ook in eigendom over. Eind 1994 werd hij nog uitgeleend aan Westnederland, vooruitlopend op de fusie tussen WN en ZWN tot ZWN-OV. Bij ZWN-OV heeft hij nog dienst gedaan tot mei 1995, toen hij aan handelaar Lodi werd verkocht.
CAB 7901
Volvo -Den Oudsten
niet gebouwd

Bus 7901 zou op Volvo chassis worden gebouwd, maar deze bus is er nooit gekomen.
CAB 7902
Den Oudsten B79D560
1979

De 7902 werd door Den Oudsten in 1979 gebouwd en getest. In november 1980 werd hij samen met de GVA 31 en de OAD 315, een BOVA X-Press, getest bij Westnederland. Toen was het B79 project echter feitelijk al afgeblazen. De bus ging in 1983 naar ZWN en bleef daar tot eind 1990, toen hij weer aan het CAB werd verkocht. Net als de 7900 had deze bus het bekende ESO interieur met bruine banken.

foto: Peter van der Burg
CAB 7903
Leyland LFRE-55 -Den Oudsten
niet gebouwd

Het Leyland LFRE chassis was door DAB in Denemarken gebouwd met gebruikmaking van Leyland Royal Tiger Worldmaster componenten, waarbij de motor echter achterin werd geplaatst. Een chassis werd naar Nederland verkocht en zou door Den Oudsten opgebouwd worden als de 7903. Dit is echter nooit gebeurd en in 1982 wed het chassis verkocht. Van Hool bouwde er een toerwagencarrosserie op voor de Cito in Axel, waar hij in 1983 met nummer 40 in dienst kwam. In 1989 werd hij via Berkhof aan De Scheldestroom verkocht. In 1997 werd hij via handelaar Beekers naar Azerbedjan verkocht.
Den Oudsten B79 12-meter bussen
GVA 31-36 (9000-9005)
Den Oudsten B79D560, 34/48
1980

Het GVA in Arnhem kreeg in 1980 zijn eerste serie Den Oudsten B79 bussen, de 31-36. Ze hadden de centrale nummers 9000-9005. In tegenstelling tot de prototypes hadden ze de uitstap helemaal achterin, zoals in Arnhem gebruikelijk, en waren ze blauw geschilderd. Ook het interieur was anders dan dat van de prototypes, met stadsbusbanken. Deze eerste 6 bussen hadden een filmkast achter de zijruit. De latere series kregen een uitbouw op het dak. In 1991, na slechts 11 jaar dienst, werden ze afgevoerd, waarbij de 31 en 33 nog naar Casablanca gingen en de 32 naar Turkije. De 31 en 33 werden bij de RATC in Casablanca lichtblauw geschilderd en kregen de nummers 3167 en 3166. In 1995 waren ze daar nog in dienst.
GVA 37-52 (9006-9021)
Den Oudsten B79D560, 34/..
1981

In 1981 volgde in Arnhem een serie van 16 B79 bussen, de 73-52 (9006-9021). In afwijking van de eerste serie hadden ze een zijfilmkast op het dak. Reeds in 1992 werd de hele serie in een keer via Volvo en Holland Lion aan de RATF in Fes verkocht, die ze enkele jaren in de oude Arnhemse kleuren inzette op de stadsdienst. Hierbij kregen de GVA 37, 39-42, 44-52 de nummers 324, 325, 332, 326, 327, 333-335, 328-329, 336, 330, 331 en 337. De 38 en 43 werden niet in Fes in dienst gesteld en dienden mogelijk als onderdelenleverancier. Nadat er echter drie bussen tijdens de dienst in brand waren gevlogen, waarschijnlijk door defecte brandstofpompen, werden ze in 1995 allemaal buiten dienst gesteld.
GVA 53-58 (9022-9027)
Den Oudsten B79D560, 34/49
1982

In 1982 volgden nogmaals 6 B79 bussen voor Arnhen, gelijk aan de vorige serie. Ook deze werden in 1992 via Beekers en Volvo aan de RATF in Fes verkocht en gingen daar in 1995 buiten dienst. Ze kregen in Fes de nummers 338-343.
Den Oudsten B79 trolleybussen
GVA 131-134 (0131-0134)
Den Oudsten B79T-K560-Kiepe, 34/48
1980

De B79 trolleybussen voor Arnhem hadden hetzelfde chassis en dezelfde carrosserie als de B79 dieselbussen. Alleen waren er electromotoren ingebouwd en een electrische installatie van Kiepe. In maart-juni 1980 kwamen de eerste 4 in dienst, met de nummers 131-134 en de centrale nummers 0131-0134. Net als de eerste dieselbussen hadden deze trolleys de zijfilmkast achter een ruit. In janauri 1993 gingen ze over naar de GVM, toen het GVA met de GSM fuseerde. Slechts het logo op de bussen veranderde. In maart 1996 ging de 131 naar de NZH en werd omgebouwd tot vliegwielbus. In die hoedanighedi is hij naar tentoonstellingen geweest en is nog steeds bij Connexxion aanwezig. Hij werd daarbij ook in de geel-wit-grijze NZH kleur gescchilderd. De overige drie gingen later in 1996 naar Perm in Rusland en werden daar in hun Arnhemse kleuren op het trolleynet in dienst gesteld.
GVA 135-142 (0135-0142)
Den Oudsten B79T-K560-Kiepe, 34/..
1982

In 1982 kwam een tweede serie B79 trolleybussen in dienst op het Arnhemse trolleynet. Ze verschilden van de eerste serie door de opbouw voor een zijfilmkast. In 1993 gingen ze over naar de GVM en in 1996 werden ze, samen met de 132-133, naar Perm in Rusland verkocht.
GVA 143-161 (0143-0161)
Den Oudsten B79T-KM560-Kiepe, 34/44
1984

De derde serie Arnhemse B79 trolleybussen kwam in 1984 in dienst en was genummerd 143-161. Ze waren vrijwel gelijk aan de vorige series. Bij de fusie van GVA en GSM in 1993 werden het de GVM 143-161. De 157 was in 1989 een slachtoffer van brand en werd, na gebuik als plukbus, gesloopt. De 160 werd in 1995 plukbus en werd in december 1996 gesloopt, maar de overigen maakten nog een fusie mee en kwamen in 1997 bij Oostnet in dienst. Hier kregen ze in juni 1997 een 0 voor hun nummer geplakt om dit 4-cijferig te maken. Nog eenmaal veranderden ze van eigenaar, toen in mei 1999 Connexxion gevormd werd. Na de levering avn de nieuwe gelede trolleys gingen ze in 2001/2002 uiteindelijk buiten dienst, waarbij de 144, 147, 148, 152, 153, 154, 159 en 161 in 2001 naar Rostov aan de Donau vertrokken.
GVA 162-171 (0162-0171)
Den Oudsten B79T-KM560-Kiepe, 34/45
1986

De laatste B79 bussen waren de Arnhemse trolleys 162-171 uit 1986. Ze waren gelijk aan de vorige levering, uit 1984. In 1993 gingen ze over naar de GVM, in 1997 naar Oostnet en in 1999 naar Connexxion, zonder ooit van kleur of inzetgebied te veranderen. De 162, 163, 165, 167, 169 en 171 waren in 1998 opgelegd en werden in 2000 afgevoerd. De 164, 166, 168 en 170 bleven in dienst tot 2001 en werden toen, samen met een acht bussen uit de serie 143-161 naar Rostov aan de Donau verkocht.
Den Oudsten B79 9-meter bussen
WN 7000-7009
Den Oudsten B79M380, 23/28
1979

Westnederland kocht de 7000-7009 voor de stadsdienst Delft, waar door de nauwe straten en boogbruggen kleine bussen nodig waren. Ze kwamen in augustus-september 1979 in dienst. Van de 7005 heeft men niet lang plezier gehad, want deze verbrande in november 1979. Ter vervanging werd in 1984 van de BBA de 7041 overgenomen die als 7005 in dienst werd gesteld. Ze werden toen ook gebruikt op de van de EGAO overgenomen stadsdienst van Gorinchem. In 1990-1992 werden ze voor sloop of export afgevoerd.
FRAM 7010-7028
Den Oudsten B79M380, 23/28
1979

De stadsdienst Leeuwarden werd in november 1979 gemoderniseerd met 19 nieuwe bussen, de 7010-7028. Eind 1986 kwamen de 6720-6725 die met hun lage vloer beter geschikt waren voor de stadsdienst en in 1989-1990 werden alle 7000-en en de 6700-en vervangen door de nieuwe 6300-serie bussen. Een aantal 7000-en werden nog gebruikt op interlokale lijnen zoals de belbuslijnen rond Sneek, maar in 1990-1992 werden ze allemaal verkocht, de meeste waarschijnlijk voor export. Alleen de 7011 ging in mei 1992 in huur naar dochterbedrijf FRAM-Specials en werd in januari 1993 aan dit bedrijf verkocht. In 1994 werd hij door FRAM-Specials afgevoerd.
NZH 7029-7033
Den Oudsten B79M380, 23/28
1979

De NZH 7029-7033 reden op de stadsdienst van Alkmaar vanaf eind 1979. Na exact 10 jaar werden ze ingeruild bij Berkhof, die ze alle vijf binnen Nederland doorverkocht. De 7029 en 7033 gingen naar Breko in Hoensbroek die ze met de nummers 187 en 188 een aantal jaren gebruikte in een witte uitmonstering met blauwe strepen. De 7030 en 7032 gingen in 1990 naar Carlier, die ze in de oorspronkelijke kleur met de nummers 75 en 76 inzette op de Zomerbus Zeeland. De 75 ging in 1998 naar Kreta, de 76 werd al in 1990 verkocht aan Taxi Midden Zeeland met nummer 11. In 1993 werd dit bedrijf Citax Midden Zeeland, waarbij de 11 zijn nummer verloor. In 1995 werd hij voor export verkocht. De 7031 tenslotte ging naar Pieper in Nieuw Schoonebeek waar hij als nummer 48 in Pieper's blauwe kleur reed. In 1995 verkocht Pieper de bus aan Berkhof die hem doorverkocht aan een inrichting.
BBA 801-810 (7034-7043)
Den Oudsten B79M380, 23/28
1979

De BBA stelde eind 1979, begin 1980, de serie 801-816 in dienst. De 811-816 werden later rood (zie hieronder), de 801-810 bleven geel. Ze werden ingezet op minder drukke lijnen in bijna het gehele BBA-gebied maar voldeden niet en de BBA wilde er dan ook vanaf. In 1980 al werden de 801 (7034) en 802 (7035) aan ZWN verkocht voor Middelburg/Vlissingen, gevolgd door de 803 (7036) en 804 (7037) in 1983. ZWN verkocht ze in 1994, waarbij de 7035 via de Gemeente Middelburg naar de Kaapverdische Eilanden ging en de overige drie via Beekers naar Griekenland. In 1983 gingen de 805 (7038) en 807 (7040) naar de GADO, gevolgd door de 806 (7039) en 808 (7041) in 1984. De 808 kwam al snel weer terug, maar de andere drie bleven bij de GADO en werden daar wit-rood geschilderd voor de belbusdiensten rond Winschoten. In 1989 werden ze afgevoerd, waarbij de 7038 en 7039 naar het Noordelijk Bus Museum gingen. De 7041 werd in 1984 alsnog verkocht aan Westnederland, waar hij de verbrande 7005 verving. WN gaf hem zelfs het nummer 7005, een van de zeldzame gevallen van omnummering van een ESO-nummer. In 1992 ging hij naar Trabuco. De 809 en 810 bleven bij de BBA in de gele kleur en werden eind 1991 ingeruild bij Berkhof Valkenswaard, samen met de 811-816.
BBA 811-816 (7044-7049)
Den Oudsten B79M380, 23/28
1979

De BBA 811-816 werden geel afgeleverd. De 815 werd nog voor de officiele indienststelling rood geschilderd en kwam als zodanig in maart 1980 in Oosterhout in dienst. De 814 werd in 1981 rrod geschilderd en ging ook naar Oosterhout. De 811-813 en 816 werden in 1981-1982 rood geschilderd en werden op de stadsdienst Oss ingezet. Ze bleven bij de BBA totdat ze eind 1991 bij Berkhof Valkenswaard werden ingeruild.
ZWN 7050-7058
Den Oudsten B79M380, 23/28
1979

In oktober 1979 stelde ZWN op de stadsdiensten Middelburg/Vlissingen de 7050-7058 in dienst. Ze waren in de normale gele kleur. In de periode 1990-1994 werden ze verkocht. De 7050 en 7051 werden via BAAT in Oostende verkocht, de 7052, 7053, 7055, 7057 en 7058 gingen naar Carlier in Middelburg, die de 7050 en 7056 als 98 en 71 op de Zomerbus Zeeland diensten inzette en de overige voor export verkocht. Als laatsten gingen in 1994 de 7054 en 7056 naar Kroatië en Griekenland.