Ondernemersvereniging Roerdalen-Wassenberg

bus pages

Geluksexpress
Roerdalen, Netherlands
company website


De Geluksexpress is een initiatief de ondernemersvereniging Roerdalen-Wassenberg. De bedoeling was een SOIOS zonnetrein in te zetten voor evenementenvervoer em toeristische ritten in de gemeenten Roerdalen en Wassenberg (Duitsland). Daarvoor is subidie aangevraagd en verkregen in Nederland en Duitsland. De zonnetrein bleek echter veel te duur en er werd gekozen voor een Bringo elektrisch treintje. Omdat de Duitse subsidie-aanvraag vertraging opliep (onduidelijk was of teh chauffeur wel of niet een busrijbewijs moet hebben) is de dienst eind juni 2018 gestart met een gehuurd treintje.

The Geluksexpress is an initiative of the business association Roerdalen-Wassenberg. The intention was to use an SOIOS solar train for event transport and tourist trips in the municipalities of Roerdalen and Wassenberg (Germany). Subsequently, subidy has been applied for and obtained in the Netherlands and Germany. The solar train proved to be far too expensive, however, and a Bringo electric train was chosen. Because the German subsidy application was delayed (it was unclear whether the driver should or should not have a bus driver’s license) the service started at the end of June 2018 with a rented road train.

Langen 107.2 11-6-2016

Booking.com
Scroll Up