SEMI-PUBLIC TRANSPORT SERVICES IN THE NETHERLANDS

Er is in Nederland een variatie aan semi-openbaar vervoer, georganiseerd of ondersteund door lokale overheden als aanvulling op het normale openbaar vervoer. De toegankelijkheid verschilt per systeem.
The Netherlands has a variety of semi-public transport services that complement (or replace) normal psv services and are organised or supported by local authorities. Accessibility varies by system.

Visit Veluwe Express

Veluwe Express page

Een nieuwe dienst op de Veluwe rond Apeldoorn. gericht op campinggasten.

A new summer service around Apeldoorn, aimed at camping guests.

Stadsbus Meppel

CTS-Stadsbus Meppel page

De stadsdienst Meppel sinds december 2015 als combinatie van ov en doelgroepenvervoer.

Meppel city service as a combination of “target group” transport and public transport.

Cityline Assen

VMNN Cityline Assen page

Twee servicelijnen sinds december 2015 als combinatie van ov en doelgroepenvervoer.

Two service routes as a combination of “target group” transport and public transport.

De Bij

CTS-De Bij Hoogeveen

De stadsdienst Hoogeveen sinds december 2015 als combinatie van ov en doelgroepenvervoer.

Hoogeveen city service as a combination of “target group” transport and public transport.

Wijkbus Oss

De Wijkbus Oss, alleen voor inwoners van de gemeente.

Oss “wijkbus” (neighbourhood bus), alone for inhabitants of Oss municipality.

PlusOV

PlusOV page

Doelgroepenvervoer in de stedendriehoek Apeldoorn-Deventer-Zutphen. Ook toegankelijk voor normale ov-reizigers.

“Target Group Transport in the city-triangle Apeldoorn-Zutphen-Deventer. Also accessible for normal public service users.